Angielski na rynku pracy

 

Czy wiesz, że znajomość języka angielskiego to w tej chwili wymóg absolutnie konieczny dla około 70% pracodawców a ponad połowa Polaków ocenia swój poziom zaawansowania językowego jako podstawowy? Coś tu chyba nie gra 🙂 Zastanówmy się w takim razie dlaczego warto zainwestować w rozwój swoich kompetencji językowych.

Angielski w CV to standard

Skończyły się czasy kiedy sama znajomość angielskiego była dodatkowym atutem w Twoim CV. Wielu pracodawców oczekuje, że będziesz posługiwał się tym językiem biegle i swobodnie. Żeby tak było, Twój poziom nie może być niższy niż B2. Wyróżnisz się jeśli wykażesz się znajomością języka branżowego, biznesowego lub technicznego. O różnicy między angielskim specjalistycznym a biznesowym przeczytasz TUTAJ.

Angielski gdy szukasz pracy

Jeśli myślisz, że pracodawcy wystarczy informacja w CV, że Twój angielski jest na określonym poziomie, to jesteś w błędzie. Na pewno warto poprzeć swoją wiedzę międzynarodowym certyfikatem językowym, takim jak Pearson English International Certificate (więcej informacji TUTAJ). Oprócz tego powinieneś być gotowy na weryfikację Twoich umiejętności. Twoja znajomość języka angielskiego może być sprawdzona na kilka sposobów:

  • test poziomujący
  • rozmowa telefoniczna
  • krótka rozmowa podczas spotkania rekrutacyjnego
  • cała rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim

Musisz być przygotowany na każdą ewentualność!

Angielski w pracy

Znajomość angielskiego niezbędna jest jeśli pracujesz czy też chcesz pracować w firmie międzynarodowej lub takiej, która współpracuje z zagranicznymi klientami i partnerami. Na co dzień musisz być w stanie swobodnie uczestniczyć w rozmowach biznesowych i towarzyskich, prowadzić rozmowy telefoniczne oraz korespondencję mailową. Oprócz tego być może będziesz brać udział w międzynarodowych konferencjach lub szkoleniach (również online). Co więcej, epidemia koronawirusa sprawiła, że rynek pracy bardzo otworzył się na pracę zdalną, co oznacza, że już wkrótce możesz zechcieć pracować w firmie zagranicznej.

Angielski a rozwój kariery

Większość specjalistycznych publikacji wydawana jest w języku angielskim, więc jeśli chcesz być na czasie, śledzić bieżące informacje z Twojej branży i korzystać z anglojęzycznych źródeł bez ograniczeń, Twój angielski musi być na poziomie wyższym niż podstawowy. Im więcej czytasz lub słuchasz, tym większą zdobywasz wiedzę branżową i tym większy jest Twój zasób słownictwa i ogólna biegłość językowa. Co za tym idzie, masz zdecydowanie większe szanse na lepsze stanowisko i wyższe wynagrodzenie.

Jak widzisz, angielski to nie jest dobro luksusowe. W dzisiejszych czasach to absolutna konieczność!

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.