Język Angielski – Szkoły Średnie

W Modern School zdobędziesz kluczowe umiejętności języka angielskiego, które otwierają drogę do sukcesów edukacyjnych i zawodowych na arenie międzynarodowej. Nasze kursy są skrojone na miarę Twoich potrzeb, przygotowując Cię efektywnie do egzaminów, w tym matury, oraz umożliwiając dostęp do szerokich zasobów edukacyjnych. Podejście, które łączy praktyczną naukę z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami, gwarantuje, że nauka angielskiego stanie się nie tylko efektywna, ale również pełna inspirujących i rozwijających doświadczeń.

Metoda
Modern Flexi

Metoda Modern Flexi pozwoli Ci uczyć się angielskiego w sposób dynamiczny i dopasowany do Twojego stylu życia i zainteresowań. Ta metoda łączy sprawdzone techniki nauczania z nowoczesnymi, interaktywnymi formami, takimi jak projekty, multimedia i gry językowe, co czyni naukę zarówno efektywną, jak i atrakcyjną. Koncentrując się na praktycznym wykorzystaniu angielskiego w codziennych sytuacjach, metoda Modern Flexi pozwoli Ci szybko zdobyć umiejętność płynnej i pewnej komunikacji po angielsku.

Matura + certyfikat

Chcesz dobrze przygotować się do matury? Nasi trenerzy to doświadczeni egzaminatorzy maturalni i międzynarodowi. Zajęcia obejmują kompleksowe powtórzenie materiału, praktyczne ćwiczenia oraz strategie egzaminacyjne. To zapewni Ci sukces na maturze. Jeśli chcesz, równolegle przygotujesz się do międzynarodowego egzaminów na poziomie B2 lub C1. To pomoże otworzyć Ci drzwi do zagranicznych studiów i świetnej kariery.

Skontaktujemy się z Tobą

Jeśli nie wiesz, który kurs będzie najbardziej dopasowany lub chcesz poznać więcej informacji na ich temat – zostaw swoje dane w formularzu poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wybierz preferowaną formę kontaktu (będzie to pierwszy sposób, w jaki będziemy próbować nawiązać kontakt)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu obsługi zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego na stronie WWW. Administratorem danych osobowych jest MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn, REGON 519626189 – zwany dalej MODERN SCHOOL. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Administrator danych zapewnia, że przetwarzane dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gwarantując ich poufność, integralność i rozliczalność.
* - pola obowiązkowe

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.