Kursy
dla Dorosłych
i Firm

Przekonaj się, jak skutecznie i z przyjemnością możesz opanować angielski. Zdobądź pewność siebie i płynność w mówieniu.

Kursy
dla Dzieci
i Młodzieży

Wybierz zajęcia, które rozwiną umiejętności językowe w kreatywny i angażujący sposób. Zamień wyzwania w możliwości.

Kursy
dla Dorosłych
i Firm

Przekonaj się, jak skutecznie i z przyjemnością możesz opanować angielski. Zdobądź pewność siebie i płynność w mówieniu.

Kursy
dla Dzieci
i Młodzieży

Wybierz zajęcia, które rozwiną umiejętności językowe w kreatywny i angażujący sposób. Zamień wyzwania w możliwości.

Angielski to nasza największa pasja!

Stworzyliśmy autorską metodę Modern Flexi – rozwijamy praktyczne umiejętności komunikacyjne.

Początkujących uczymy metodą Callana. Jesteśmy jedyną szkołą z akredytacją Callan Organisation w regionie.

Nasi trenerzy to specjaliści – uczymy, wspieramy, motywujemy, reagujemy na indywidualne potrzeby.

Oferujemy kursy online i stacjonarne w małych grupach, a także indywidualne i w parach.

Jesteśmy centrum egzaminacyjnym międzynarodowego egzaminu Pearson English International Certificate.

Modern School

oferujemy najskuteczniejsze kursy w Olsztynie!
Kursy szyte na miarę potrzeb słuchaczy są naszą specjalnością od 2004 r.

Oferujemy najskuteczniejsze kursy angielskiego!

Zajęcia szyte na miarę potrzeb słuchaczy są naszą specjalnością od 2004 r.

W Modern School:

Nasze atuty

E-learning

Nowe
technologie

Warsztaty
tematyczne

Konsultacje

Kawa

Klimatyzacja

Udogodnienia

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.