Język Angielski – Szkoły Podstawowe

W Modern School oferujemy kursy języka angielskiego, które zamieniają naukę w ekscytującą przygodę. To idealna propozycja dla młodych ludzi, którzy chcą odkrywać język angielski w interaktywny i kreatywny sposób. Każde zajęcia wzbogacane są o praktyczne zadania, projekty i eksperymenty, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Skupiamy się na rozwijaniu takich umiejętności jak rozwiązywanie problemów, współpraca i logiczne myślenie. Kładziemy nacisk na praktyczne zastosowanie języka angielskiego, co pomaga w kształtowaniu pewnych siebie Modernautów. W Modern School angielski to nie tylko nauka słówek i gramatyki, ale przede wszystkim wszechstronny rozwój umiejętności, pełen radości i energii.

Metoda
Modern Flexi

Modern Flexi dla dzieci to innowacyjny kurs języka angielskiego w Modern School, zaprojektowany, by inspirować i angażować młodych uczniów. Łączymy naukę z zabawą, wykorzystując kreatywne projekty, interaktywne gry i eksperymenty, które zachęcają do aktywnego uczestnictwa i współpracy. 

Egzamin
8-klasisty

Egzamin ósmoklasisty to kurs, który doskonale przygotuje do egzaminu na koniec szkoły podstawowej. Poza uporządkowaniem gramatyki i solidną powtórką materiału, uczymy technik, które ułatwiają zarządzanie czasem oraz zdanie egzaminu. To wszystko sprawia, że uczniowie są mniej zestresowani i bardziej pewni siebie.

Skontaktujemy się z Tobą

Jeśli nie wiesz, który kurs będzie najbardziej dopasowany lub chcesz poznać więcej informacji na ich temat – zostaw swoje dane w formularzu poniżej, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wybierz preferowaną formę kontaktu (będzie to pierwszy sposób, w jaki będziemy próbować nawiązać kontakt)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu obsługi zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego na stronie WWW. Administratorem danych osobowych jest MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn, REGON 519626189, NIP 7393323010 – zwany dalej MODERN SCHOOL. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Administrator danych zapewnia, że przetwarzane dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, gwarantując ich poufność, integralność i rozliczalność.
* - pola obowiązkowe

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.