Metoda Modern Flexi dla Szkół Średnich

Modern Flexi to kurs, w którym nie ma miejsca na nudę, ponieważ:

 • rozwijasz wszystkie kluczowe sprawności językowe,
 • mówisz po angielsku już od pierwszej minuty zajęć,
 • poszerzasz zasób praktycznych struktur i wyrażeń,
 • pracujesz z materiałami autentycznymi, filmikami i podcastami,
 • korzystasz z tablicy interaktywnej i aplikacji mobilnych,
 • regularnie utrwalasz materiał,
 • nabierasz pewności siebie,
 • robisz kolejny krok w kierunku wymarzonych studiów,
 • zdobywasz umiejętności niezbędne we współczesnym świecie.

Czego możesz się spodziewać?

 • Zajęcia są interaktywne i angażujące. Trenerzy projektują lekcje, które angażują uczniów w różne interaktywne działania, takie jak rozmowy, dyskusje, gry, quizy i zadania grupowe, aby uczniowie byli zaangażowani w proces nauki.
 • Zajęcia są zróżnicowane. Lekcje obejmują różne rodzaje aktywności, aby umożliwić uczniom naukę języka angielskiego w różnych kontekstach i sytuacjach.
 • Uwzględniamy zainteresowania uczniów. Trenerzy wykorzystują zainteresowania i hobby uczniów do tworzenia lekcji, które będą dla nich bardziej interesujące i przyjemne.
 • Uwzględniamy potrzeby uczniów, takie jak poziom umiejętności językowych, styl uczenia się i tempo nauki.
 • Dostarczamy natychmiastową informację zwrotną, aby umożliwić uczniom poprawę swoich umiejętności językowych.

 

Zajęcia prowadzimy stacjonarnie w Olsztynie lub online (na platformie ZOOM).

Cena:

Aby dowiedzieć się więcej o naszym kursie
skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.