Jakie dodatkowe kompetencje rozwiniesz na kursie grupowym w Modern School?

Czy wiesz, że grupowy kurs angielskiego może przynieść o wiele więcej korzyści niż tylko doskonalenie samego języka? Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie dodatkowych kompetencji, które rozwijasz w trakcie takiego kursu.

Komunikacja interpersonalna 

Na naszym grupowym kursie angielskiego, nie tylko zdobywasz nowe słownictwo i umiejętności gramatyczne, ale także doskonalisz swoją komunikację interpersonalną. Aktywnie angażujemy uczestników w rozmowy i interakcje, co pozwala praktykować słuchanie i rozumienie różnych akcentów i stylów mówienia. Uczysz się także odbierać informacje zarówno na poziomie globalnym, jak i szczegółowym. To wspaniała okazja, aby wyrazić swoje myśli i uczucia w języku angielskim. Stawiamy na rozwijanie zdolności znajdowania słów i wyrażeń, które oddają Twoje intencje i emocje oraz skutecznego prezentowania swoich pomysłów. Dzięki praktyce w różnych sytuacjach komunikacyjnych, nabierasz pewności w używaniu języka obcego w codziennych interakcjach.

Wzmocnienie pewności siebie 

Nie musisz się bać popełniania błędów. Grupa to bezpieczne miejsce, gdzie wszyscy uczestnicy są w takiej samej sytuacji – wszyscy uczymy się języka angielskiego. Wspólnie przeżywamy podobne wyzwania, popełniamy błędy i osiągamy sukcesy. To uczucie wspólnoty i wsparcia społecznego pomaga Ci poczuć się komfortowo w nauce i podejmowaniu ryzyka w używaniu języka angielskiego. Lektor oraz inni uczestnicy dostarczają Ci pozytywnego feedbacku i pochwał za Twoje postępy, co buduje Twoją pewność siebie i zwiększa poczucie własnej wartości. Zauważasz także, że wszyscy mają swoje mocne strony i obszary do poprawy, co pomaga Ci zaakceptować swoje własne wyzwania i docenić swoje sukcesy.

Kreatywność 

Nauka języka to także proces kreatywny. Na naszym kursie praktykujesz język angielski w różnych kontekstach i sytuacjach, co sprzyja rozwijaniu Twojej kreatywności językowej. Wiele ćwiczeń wymaga od Ciebie kreatywnego podejścia do opowiadania historii, rozwiązywania problemów lub wyrażania swoich opinii. Eksperymentujesz z różnymi słowami, zwrotami i strukturami językowymi, co pozwala Ci na swobodne posługiwania się językiem angielskim. Zadania, które wymagają nietypowych odpowiedzi, zachęcają Cię do myślenia poza schematami i szukania oryginalnych rozwiązań. Ta kreatywna zabawa z językiem sprawia, że nauka staje się pasjonująca i przyjemna.

Motywacja i wytrwałość

Kurs językowy może być niezwykle inspirujący i motywujący. Jeden z głównych atutów grupowego kursu to wsparcie, które uczestnicy otrzymują od siebie nawzajem. Widząc, że inni również stawiają czoła wyzwaniom nauki języka i osiągają postępy, wzrasta motywacja do kontynuowania pracy i dążenia do celów językowych. Grupowy kurs angażuje uczestników w wspólny cel nauki języka angielskiego. Tworzenie zespołu, który dąży do tego samego celu, zwiększa poczucie odpowiedzialności za postępy grupy jako całości. To motywuje uczestników do wkładania wysiłku i wytrwałości, by osiągnąć wspólny sukces. Grupowy kurs językowy często wykorzystuje różnorodne techniki nauczania, takie jak gry, zadania grupowe, improwizacje i ćwiczenia interakcyjne. To urozmaicenie w procesie nauki pomaga utrzymać motywację i zaangażowanie uczestników. Uczestnicy grupowego kursu mają możliwość wyznaczenia indywidualnych celów językowych, które chcą osiągnąć. Motywacja rośnie, gdy widzą, że osiągają swoje cele, a jednocześnie przyczyniają się do sukcesów całej grupy.

W Modern School stawiamy na rozwijanie umiejętności językowych jak również kompetencji społecznych. Praca w małych grupach (3-6 osób) pozwala na różne formy interakcji. Jednocześnie lektor może skupić się bardziej indywidualnie na potrzebach każdego uczestnika. To najlepszy wybór jeśli chcesz skutecznie nauczyć się języka angielskiego.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.