Metoda Modern Flexi dla Dorosłych

Odśwież swoją znajomość języka angielskiego i przygotuj się do komunikacji za granicą z kursem Modern Flexi! Nasz autorski program został specjalnie zaprojektowany, aby spełnić potrzeby osób dorosłych. Dostaniesz narzędzia do efektywnej komunikacji zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Niezależnie od tego, czy chcesz rozmawiać po angielsku ze znajomymi, planujesz podróż za granicę, czy potrzebujesz języka w pracy, Modern Flexi jest idealnym wyborem.

Kluczowe korzyści kursu Modern Flexi:

  1. Elastyczność: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 75 minut, co pozwala na efektywną naukę bez poświęcania zbyt wiele cennego czasu.
  2. Wszechstronne umiejętności językowe: Ćwiczysz wszystkie sprawności językowe, z naciskiem na różnorodne konteksty kulturowe, co ułatwia efektywną komunikację w środowisku międzynarodowym.
  3. Systematyczne utrwalanie wiedzy: Regularnie i kreatywnie powtarzasz poznane struktury językowe oraz słownictwo.
  4. Materiały dostosowane do osób dorosłych: Pracujesz z podręcznikiem „Speakout 3rd edition” wydawnictwa Pearson, stworzonym specjalnie dla dorosłych, a także z autentycznymi materiałami takimi jak filmiki, blogi, czy czasopisma anglojęzyczne.
  5. Nowoczesne podejście: Kurs jest dostosowany do wymagań XXI wieku – łączymy tradycyjne metody nauczania z nowoczesnymi technologiami.
  6. Elastyczność formatu: Możliwość wyboru między zajęciami stacjonarnymi a online na platformie ZOOM, co daje większą swobodę w dostosowaniu nauki do własnego harmonogramu.
Uwaga! Do końca czerwca najbardziej atrakcyjna oferta na kursy grupowe 2024/25!
Cena:

Aby dowiedzieć się więcej o naszym kursie
skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.