Jak zacząć myśleć po angielsku?

 

Na początek krótki challenge. Przetłumacz sobie w głowie poniższe zdania:

  • Bardzo lubię oglądać filmy.
  • Mieszkam w Olsztynie od 10 lat.
  • Mam 35 lat.
  • Muszę zadzwonić do rodziców.
  • Jadę do domu.

Są spore szanse, że przetłumaczyłeś je w ten sposób:

  • I very like watching films.
  • I live in Olsztyn for 10 years.
  • I have 35 years.
  • I have to call to my parents.
  • I’m going to home.

Dlaczego? Bo automatycznie zacząłeś tłumaczyć je słowo po słowie. Uwaga! W ten sposób nigdy nie nauczysz się myśleć po angielsku!

Z czego to wynika?

Po pierwsze może się wydawać, że tak jest najprościej – przecież język polski to nasz język ojczysty, więc teoretycznie łatwiej jest najpierw pomyśleć po polsku a potem już tylko przełożyć to na angielski. W rzeczywistości to zdecydowanie za długo trwa, przez co tracimy płynność w komunikacji, co przekłada się na brak pewności siebie.

Po drugie, wiele osób ma tendencję do uczenia się słówek bez kontekstu, a przecież na przykład jeden czasownik może mieć kilka zupełnie różnych znaczeń, w zależności od rzeczownika z którym się łączy.

Po trzecie być może ciągle porównujecie struktury angielskie do polskich, często stwierdzając, że angielski „jest jakiś głupi” albo „nie ma sensu”, tylko dlatego, że daną myśl wyrażamy w zupełnie inny sposób. Dobrym przykładem jest wyżej wspomniane podawanie wieku. Dlaczego po angielsku mówi się „Jestem 35 lat stary”. Przecież to bez sensu J Pamiętajcie, że to są dwa zupełnie inne systemy – oba języki rządzą się różnymi zasadami, bo powstawały w innych okolicznościach a ich użytkownicy po prostu myślą inaczej niż my.

Co zrobić?

Ucz się słów w kontekście.

Nie zapisuj w zeszycie długich list słówek z polskimi tłumaczeniami. Dopisz kolokacje, wyrażenia, przykładowe zdania. Skorzystaj ze słownika angielsko-angielskiego, czyli takiego, który zamiast tłumaczenia podaje definicję danego słowa w języku angielskim. Nie staraj się od razu zapamiętać wszystkich znaczeń danego słowa. Skup się na tym, które pojawiło się w tekście czy w nagraniu.

Osłuchuj się z językiem.

Gdy uczyliśmy się języka polskiego jako dzieci, zanim wypowiedzieliśmy pierwsze słowa czy zdania, przez wiele miesięcy tylko słuchaliśmy – naszych rodziców, krewnych czy piosenek. Na podobnej zasadzie działa metoda Callana – uczniowie słuchają lektora, powtarzają z nim odpowiedzi na pytania ucząc się całych struktur, a dopiero później czytają i piszą. Wielokrotnie wspominaliśmy o tym, jak dobrym pomysłem jest oglądanie anglojęzycznych seriali i filmów w oryginale. Na początku można oglądać je z polskimi napisami, później z angielskimi, ale żeby naprawdę zanurzyć się w języku, dobrze jest w ogóle wyłączyć napisy. Spokojnie, nie musisz od razu oglądać całego filmu. Włącz sobie tylko fragment, na przykład jakiś dialog i obejrzyj go bez napisów. Następnie obejrzyj to samo z napisami i sprawdź ile zrozumiałeś.

Parafrazuj.

Jeśli podczas rozmowy w języku angielskim zabraknie Ci jakiegoś słowa, postaraj się tak sparafrazować to co chcesz powiedzieć, żeby nie trzeba było tego słowa użyć. Jeśli jesteś na zajęciach, nie pytaj „jak będzie po angielsku XYZ?” tylko opisz o co ci chodzi, na przykład jeśli nie pamiętasz jak jest korkociąg, powiedz „the thing you use to open a bottle of wine”. To zupełnie normalne, że nie znasz wszystkich słów albo że po prostu w danej chwili nie pamiętasz tego konkretnego określenia.

Nie tłumacz wszystkiego.

Czytając tekst w języku angielskim staraj się w ogóle nie używać słownika. Wiesz, że aby zrozumieć tekst wystarczy znać około 20% słów? Staraj się wyłapać z kontekstu o co chodzi. Jeśli jesteś na niższym poziomie, wybierz na początek coś prostszego. Wystarczy, że wpiszesz w Google „English texts for beginners” albo “news in simple English” i znajdziesz mnóstwo ciekawych źródeł. Oczywiście możesz też zapytać swojego lektora o przydatne linki.

Pisz po angielsku.

Możesz zacząć codziennie zapisywać w zeszycie albo w telefonie kilka zdań na temat tego, co się wydarzyło. Pisanie bardzo porządkuje myśli, bo musisz się chwilę zastanowić jak to wyrazić. Oprócz tego, jeśli opisujesz to co robiłeś danego dnia, używasz słownictwa, które przyda Ci się na co dzień. Możesz również dogadać się z kolegą czy koleżanką, że używając komunikatora będziecie do siebie pisać po angielsku.

Pamiętaj, że nic się samo nie zadzieje. Jeśli masz kontakt z angielskim tylko raz na jakiś czas, bardzo ciężko będzie Ci zacząć myśleć po angielsku. Z drugiej strony, „Rome wasn’t built in a day”, więc potrzeba trochę czasu zanim się to wydarzy. Tradycyjnie zachęcamy do systematyczności i metody małych kroków. Lepiej codziennie 15 minut niż 4 godziny raz na 2 tygodnie.

No dobrze, ale co z tymi zdaniami na początku artykułu? Jak poprawnie je przetłumaczyć na angielski? Czekamy na propozycje w komentarzu!

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.