Jak ćwiczyć wymowę?

 

W dzisiejszych czasach mniej jest native speakerów niż pozostałych użytkowników języka angielskiego. Każdy mówi z właściwym dla danej części świata akcentem i jakoś wszyscy się dogadują. Może w takim razie nie ma sensu ćwiczenie prawidłowej wymowy?

Naszym zdaniem jednak ma to sens!

Po pierwsze musisz wyeliminować podstawowe błędy w wymowie jeśli chcesz uniknąć nieporozumień. Dzwonisz do recepcji w hotelu i prosisz o mydło səʊp a dostajesz zupę suːp? A może potrzebujesz dodatkowego prześcieradła ʃiːt a obsługa krzywo na Ciebie patrzy, bo powiedziałeś ʃɪt? W języku angielskim jest mnóstwo słów, które różnią się między sobą tylko jednym dźwiękiem, dlatego tak ważne jest, żeby mówić poprawnie. Jak to zrobić?

Sprawdzaj wymowę nowych słów!

Możesz nauczyć się transkrypcji fonetycznej ale łatwiej pewnie będzie skorzystać ze słownika internetowego, w którym jest opcja odsłuchania dźwięku. Polecamy www.diki.pl gdzie posłuchasz nie tylko pojedynczych wyrazów, ale również całych zdań. Jeśli chodzi o słówka czy wyrażenia z zajęć, skorzystaj z listy słownictwa przygotowanej dla Ciebie przez lektora na platformie Quizlet. Możesz odsłuchać wymowę pojedynczych słów lub włączyć sobie nagranie całej listy. Tutaj przeczytasz jak to zrobić.

Ćwicz wymowę całych zdań!

Na pewno zauważyłeś, że dykcja w języku angielskim znacznie różni się od dykcji w języku polskim. W języku angielskim wyrazy w zdaniu łączone są w jedną całość, a niektóre słowa w ogóle nie są słyszalne.

Na przykład czasowniki posiłkowe, takie jak DODOESHAVE czy WAS mają dwie wymowy, w zależności od pozycji w zdaniu. Jeśli znajdują się na początku lub w środku zdania, ich wymowa jest słaba, przez co czasem wydaje się nam, że tych wyrazów w ogóle nie ma.

W zdaniu Where do you live? wyraz DO wypowiemy jako   natomiast w krótkiej odpowiedzi Yes, I do. to samo słowo wypowiemy jako duː

Oprócz tego nasza intonacja w porównaniu z melodią języka angielskiego jest dość jednostajna. Jeśli chcesz brzmieć naturalnie i nie wyjść na nudziarza upewnij się, że twoja intonacja wznosi się i opada.

Nagrywaj się!

A może wydaje Ci się, że mówisz poprawnie? Sprawdź to nagrywając się na dyktafon w komórce. Weź podręcznik i przeczytaj jedną lekcję Callana lub jeden akapit tekstu z zajęć. W ten sposób zauważysz popełniane przez siebie błędy i łatwiej Ci będzie je wyeliminować. Poza tym nabierzesz pewności siebie, bo tylko ty tego będziesz słuchać. Możesz nagrywać się do woli i sprawdzać czy jest lepiej.

Słuchaj i kopiuj!

Śpiewaj piosenki razem z wykonawcami lub włącz sobie filmiki na YouTube, takie jak English with Lucy czy Oxford Online English. Zatrzymuj nagrania i staraj się dokładnie powtórzyć wypowiadane przez nich zdania. Zwróć uwagę na łączenie wyrazów w zdaniach oraz intonację!

Nie przejmuj się, jeśli nie brzmisz jak królowa angielska! Najważniejsze, żebyś się dogadał i uniknął niepotrzebnych nieporozumień.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.