Modern School oczami naszych Słuchaczy

 

W Modern School stawiamy naszych słuchaczy w centrum zainteresowania . Zależy nam, żeby poznać ich potrzeby i cele, dzięki czemu możemy wspólnie zaplanować ich ścieżkę rozwoju językowego. Co roku przeprowadzamy również anonimową ankietę, w której nasi słuchacze mogą wypowiedzieć się na temat tego jak się z nami czują, co sobie cenią we współpracy z nami oraz co moglibyśmy zmienić. Pytamy o ich poziom motywacji i zadowolenia ze swoich postępów. Postanowiliśmy podzielić się z Wami tym co o nas piszą.

SEKRETARIAT 

 • Kontakt jest dobry, dostaję telefon w każdej ważnej sprawie
 • Jesteśmy informowani na bieżąco
 • wszystkie faktury są wysyłane na czas, brak problemów
 • Sekretariat za każdym razem służył pomocą; jasne i czytelne SMS-y
 • Zawsze odbierają telefon i szybko odpisują.
 • Przede wszystkim bardzo dobry kontakt jest z Panią Patrycją, która jest najsympatyczniejszą osobą z jaką kiedykolwiek rozmawiałam przez telefon. Jeżeli nie może odebrać to oddzwoni i zawsze udzieli wszystkich niezbędnych informacji.
 • Dostaję więcej informacji niż potrzebuję, ale jeszcze mi nie przeszkadza.
 • Sekretariat bardzo pomocny przy napotkanych przeze mnie problemach. Dba również o zebranie feedbacku z mojej strony.
 • Panie otwarte, pomocne, dyspozycyjne, profesjonalne. Nie mam zastrzeżeń. Same pochwały.
 • Wszystkie planowane zmiany są z nami konsultowane. Nigdy nie było problemu z kontaktem.

LEKTORZY

 • Pan Wojtek jest bardzo cierpliwy i wyraża się jasno.
 • Wszystkie tematy, prace domowe, uwagi do zajęć, terminy testów są zamieszczane w systemie Langlion, umożliwia to swobodny przepływ informacji.
 • Josh jest bardzo otwarty, wyrozumiały, świetnie przygotowany i zorientowany.
 • Zadania na zajęciach są jasno komunikowane, poza tym wszystkie materiały mogę później przejrzeć na Langlionie.
 • Pan Mariusz rzetelnie podchodzi do zajęć, ma dużą wiedzę, którą potrafi przekazać w łatwy sposób, by zrozumieć temat. Zajęcia zawsze są bardzo dobrze przygotowane.
 • Błyskawiczna wymiana informacji / reakcja na pytania, problemy, potrzeby
 • lekcje prowadzone są z dużym wyczuciem tempa i zakresu nowego materiału
 • Lektor prowadzi zajęcia ciekawie, w sposób nie wywołujący stresu, potrafi zachęcić do nauki. Ponadto, pan Piotr to nauczyciel o wysokiej kulturze osobistej i takcie w kontaktach z nami, efektywnie wykorzystuje czas na lekcji.
 • Zajęcia z Gosią są więcej niż lekcjami, czasem są w pewnym sensie terapią (poprzez dobór tematów i trafnie podsuwane treści artykułów i filmów) i czasem na refleksje. 
 • Jestem bardzo zadowolona z zajęć, bo mam możliwość przełamywania swojej bariery do mówienia po angielsku. Zajęcia są tak prowadzone, że zawsze trzeba sporo mówić, a jak trzeba to padają pytania pomocnicze, wskazówki.
 • Lekcje z lektorem w firmie oceniam jako rewelacyjne – daję z czystym sumieniem 10/10 punktów dla lektora Josha za zaangażowanie, rozległą wiedzę i ciekawe doświadczenie. Ma świetny kontakt ze słuchaczami od pierwszych zajęć. Czas na zajęciach mija zbyt szybko 😉

SZKOŁA

 • Moje dziecko i ja wraz z drugim rodzicem jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru Modern School na miejsce, gdzie dziecko uczy się języka.
 • MS to jakość, której często brakuje wokół. Cieszę się, że do Was trafiłam i zamierzam zostać długo jeszcze.
 • Dziękuję za waszą szkołę 😀
 • Robicie dobrą robotę. Przyciągacie fajną atmosferą na zajęciach i powodujecie, że człowiek nabiera pewności siebie.
 • W Modern wszystko gra.
 • Cieszę się, że wybrałam Państwa szkołę, by przygotować się do egzaminu 🙂

 

Te opinie mówią same za siebie, prawda? Jeśli jeszcze nie jesteście w gronie Modernautów, zapraszamy do nas!

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.