Mentalingo Maraton

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko:

 • rozwijało swoje pasje, talenty i umiejętności
 • miało lepsze oceny w szkole, większą pewność siebie i odporność na stres
 • potrafiło lepiej komunikować się z ludźmi

 

mamy dla Ciebie idealną ofertę – roczny kurs angielskiego dla dzieci i młodzieży z elementami treningu mentalnego.

MENTALINGO MARATON  to nie tylko nauka języka, ale także rozwój osobisty i emocjonalny Twojego dziecka.

Przeprowadziliśmy liczne wywiady z rodzicami, które pozwoliły nam stworzyć program, odpowiadający potrzebom dzieci i ich opiekunów.

Angielski z MENTALINGO MARATON to:

 • interaktywna i dynamiczna nauka
 • naturalny angielski
 • ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych
 • kreatywność, energia i zaangażowanie
 • przyjazna i wspierająca atmosfera
 • podręcznik z dostępem do dodatkowych materiałów online
 • autorskie listy słownictwa w nowoczesnej aplikacji

 

Trening mentalny z MENTALINGO MARATON to praca w 5 obszarach:

 • PEWNOŚĆ SIEBIE: akceptowanie swoich mocnych i słabych stron, lubienie siebie oraz poczucie własnej wartości.
 • PRAWO DO PORAŻKI: przyjmowanie, że czasami nie wszystko wychodzi mi tak, jak chcę i to jest OK.
 • KONCENTRACJA: umiejętność skupienia uwagi na tym, co najważniejsze
 • NAWYK ZWYCIĘŻANIA: konsekwentne dążenie do celu, mimo przeciwności
 • BALANS: dbanie o wewnętrzny spokój i równowagę pomiędzy nauką a przyjemnością

 

Program kursu dostosowany jest do wieku i poziomu zaawansowania uczniów. Każda grupa wiekowa realizuje swój indywidualny program kursu. Nasz zespół składa się z doświadczonych trenerów języka angielskiego.

Nie czekaj, zapisz swoje dziecko już dziś!

Aby dowiedzieć się więcej o naszym kursie, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Dołącz do naszej społeczności i daj swojemu dziecku najlepszy start w życiu!


Aby dowiedzieć się więcej o naszym kursie
skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Cena:

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.