Kursy firmowe

 

Od prawie 20 lat organizujemy szkolenia językowe dla firm. Oferujemy zarówno kursy stacjonarne jak i online dbając o potrzeby i komfort uczestników oraz zapewniając najwyższy standard obsługi. Oto historia jednej z firm, z którą współpracujemy.

Na początku marca 2020, czyli przed samym wybuchem pandemii, zaczęliśmy zajęcia firmowe w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Wcześniej Gosia Starczewska zrobiła testy poziomujące i podzieliła pracowników na 5 grup, a Nikola dopięła wszystko na ostatni guzik jeśli chodzi o sprawy administracyjne.

Odbyły się raptem jedne zajęcia stacjonarne i BACH – trzeba było przejść do „onlajnu”. Pan Dyrektor postanowił nam zaufać i przez kilka miesięcy uczyliśmy się zdalnie. Wszyscy uczestnicy kursów szybko nauczyli się obsługiwać Zooma i dzielnie uczęszczali na zajęcia, nawet gdy w tle słychać było dzieci albo za plecami przemykał mąż w samych bokserkach ????

W okresie letnim udało nam się powrócić na zajęcia stacjonarne. Firma stanęła na wysokości zadania i profesjonalnie przygotowała salę zgodnie z wszelkimi wytycznymi sanitarnymi. Mogliśmy chociaż na chwilę wrócić do tzw. normalności.

Od września trzeba było przeprosić się z zoomem, ale nie osłabiło to zapału naszych bohaterów ???? Cały rok szkolny ochoczo szlifowaliśmy angielski i coraz bardziej się integrowaliśmy.

Wysyłamy sobie na whatsuppie pozdrowienia, zdjęcia, spotykamy się poza zajęciami na scrabble, miło i efektywnie spędzamy czas.

Od czerwca 2021 znowu spotykamy się na żywo.

Oto co mówią sami słuchacze:

???? Wiedza sama wchodzi do głowy.

???? Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze.

???? Profesjonalni lektorzy dokładnie wiedzą jak efektywnie prowadzić zajęcia.

???? Zajęcia dostosowane są do różnych poziomów i predyspozycji studentów.

???? Nikt nie czuje się w tyle i pracuje według swoich możliwości.

???? Jest radośnie, miło i wesoło.

???? Czas dobrze wykorzystany na naukę języka jest nie do przecenienia.

???? Jako nowy pracownik miałam okazję poznać inne osoby i poczuć się częścią grupy.

???? Stałam się mniej nieśmiała w używaniu angielskiego.

???? Gosia jest zawsze uśmiechnięta i przekazuje pozytywną energię.

???? Zajęcia są inspirujące.

???? Efekty zaskakują samych studentów.

????‍♂️ Zapytaj o szkolenia dla swojej firmy❗

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.