Metoda Modern Flexi dla Firm

Odśwież znajomość języka angielskiego w swojej firmie i przygotuj zespół do międzynarodowej komunikacji z kursem Modern Flexi! Nasz specjalnie zaprojektowany program skierowany jest do profesjonalistów, dostarczając narzędzia do efektywnej komunikacji w różnorodnych kontekstach zawodowych i codziennych. Kurs jest idealny dla firm, które chcą umożliwić swoim pracownikom płynną komunikację w języku angielskim, niezależnie od tego, czy jest to potrzebne do międzynarodowych spotkań biznesowych, podróży służbowych za granicę, czy codziennej pracy w globalnym środowisku.

Jeśli chcesz mówić po angielsku w środowisku pracy – wybierz kurs Modern Flexi.

 • Zajęcia trwają 60 lub 75 minut, dzięki czemu nie zajmują zbyt dużo cennego czasu.
 • Ćwiczysz wszystkie sprawności językowe w oparciu o różne konteksty kulturowe, co ułatwi Ci efektywną komunikację w środowisku międzynarodowym.
 • Systematycznie i kreatywnie utrwalasz poznane struktury i leksykę.
 • Pracujesz z podręcznikiem stworzonym specjalnie dla osób dorosłych oraz materiałami autentycznymi (filmiki, blogi, czasopisma anglojęzyczne)
 • Nie tylko uczysz się angielskiego, ale również zdobywasz konkretne umiejętności przydatnych w miejscu pracy.
 • Dzięki ćwiczeniom warsztatowym w parach i małych grupach poznajesz różnorodne strategie komunikacyjne oraz nabierasz wprawy i pewności siebie w komunikowaniu się w języku angielskim.

To kurs na miarę XXI wieku!

Na kursach Modern Flexi korzystamy z podręczników Speakout 3rd edition oraz Business Partner wydawnictwa Pearson.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Olsztynie lub online na platformie ZOOM.

Cena zawiera:

 • badanie poziomu zaawansowania językowego przed rozpoczęciem kursu
 • kwalifikacja i podział pracowników na odpowiednie grupy
 • przygotowanie ścieżki rozwoju językowego każdej z grup w oparciu o potrzeby i oczekiwania firmy
 • kompleksową obsługę 
 • przeprowadzenie zajęć we wspólnie ustalonych terminach
 • koszt dojazdu lektora do siedziby firmy (w przypadku zajęć w siedzibie Twojej firmy)
 • dostęp do licencjonowanej wersji platformy Zoom (w przypadku zajęć online)
 • dostęp do platformy Langlion
 • dostęp do platform e-learningowych
 • dostęp do autorskich list słownictwa w aplikacji tworzonych przez naszych trenerów
 • dodatkowe autentyczne materiały dydaktyczne w nowoczesnej formie
 • systematyczne badanie postępów w nauce przez trenera i metodyka
 • miesięczne raporty frekwencji, ocen i realizowanej tematyki zajęć
Cena:

Aby dowiedzieć się więcej o naszym kursie
skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.