Metoda Callana dla Firm

Metoda Callana to najlepszy wybór dla tych, którzy chcą nauczyć się sprawnej komunikacji w języku angielskim.

 • Jesteś zmęczony ciągłą nauką, która nie przynosi efektów?
 • Masz dość pisemnych prac domowych, które nie poprawiają Twoich umiejętności komunikacyjnych?

Wybierz kurs Metodą Callana. 90% zajęć to aktywna komunikacja!  W Modern School mówisz po angielsku od pierwszej minuty zajęć!

Maksymalna koncentracja na zajęciach, całkowite zanurzenie w angielski i aktywna komunikacja przez 75 minut zajęć to zdecydowane atuty metody Callana.

Metoda Callana odpowiada czterem naturalnym etapom rozwoju umiejętności językowych:

 • najpierw słyszysz nowe słówko, gdy wymawia je lektor;
 • potem powtarzasz je, odpowiadając na pytania;
 • następnie czytasz, poznając pisownię wyrazów;
 • na końcu uczysz się pisać w czasie licznych dyktand.

Każde pytanie zawiera nowo poznane słówko oraz elementy gramatyki. Każdy błąd jest natychmiast poprawiany przez lektora.

Metoda Callana pozwala na osiągnięcie sprawności mówienia 4 razy szybciej niż metoda tradycyjna. Największą zaletą metody Callana jest to, że dzięki niej przełamiesz nieśmiałość w mówieniu. 

Modern School jest jedyną szkołą w Olsztynie, która prowadzi zajęcia oryginalną Metodą Callana. Jesteśmy akredytowani przez Callan Organisation, co łatwo sprawdzić na oficjalnej stronie Callana https://callan.co.uk/find-a-school/

Zajęcia  prowadzimy stacjonarnie w Olsztynie lub online (na platformie ZOOM).

Cena zawiera:

 • badanie poziomu zaawansowania językowego przed rozpoczęciem kursu
 • kwalifikacja i podział pracowników na odpowiednie grupy
 • przygotowanie ścieżki rozwoju językowego każdej z grup w oparciu o potrzeby i oczekiwania firmy
 • kompleksową obsługę 
 • przeprowadzenie zajęć we wspólnie ustalonych terminach
 • koszt dojazdu lektora do siedziby firmy (w przypadku zajęć w siedzibie Twojej firmy)
 • dostęp do licencjonowanej wersji platformy Zoom (w przypadku zajęć online)
 • dostęp do platformy Langlion
 • dostęp do platform e-learningowych
 • dostęp do autorskich list słownictwa w aplikacji tworzonych przez naszych trenerów
 • dodatkowe autentyczne materiały dydaktyczne w nowoczesnej formie
 • systematyczne badanie postępów w nauce przez trenera i metodyka
 • miesięczne raporty frekwencji, ocen i realizowanej tematyki zajęć
Cena:

Aby dowiedzieć się więcej o naszym kursie
skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.