Jak zmotywować dziecko do nauki angielskiego?

 

Jako rodzic zdajesz sobie z pewnością sprawę z tego jak ważne jest, żeby Twoje dziecko uczyło się angielskiego, a w przyszłości swobodnie się nim posługiwało. Nauka języka obcego rozwija strategie uczenia się w ogóle, ponieważ ćwiczone są różne sprawności – rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, pisanie i mówienie. Co więcej dzieci kształtują świadomość kulturową i społeczną.

Ty to wiesz, ale Twoje dzieci nie zawsze tak entuzjastycznie podchodzą do tego typu zajęć dodatkowych. Dlatego Twoją rolą jest zachęcić je nie tylko do lekcji, ale również do jak najczęstszego kontaktu z językiem angielskim.

Angielski jest ciekawy!

Uczniom angielski może się kojarzyć z lekcjami w szkole, które bywają monotonne i skupione na przerabianiu podręcznika i realizowaniu podstawy programowej. Pokażmy naszym dzieciom, że angielski to przede wszystkim narzędzie do komunikacji. Zaproponujmy różne aplikacje na telefon lub filmiki w języku angielskim. Młodsze dzieci czasami nawet się nie zorientują, że są one w języku innym niż polski 😉 Zapiszmy dziecko na zajęcia z angielskiego, które będą oparte na pracy projektowej, zajęciach w parach i mniejszych grupach.

Angielski jest niezbędny!

Zarówno ulubiony przez dzieci Minecraft jak i większość treści zamieszczanych w Internecie jest w języku angielskim. Znani na całym świecie YouTuberzy komunikują się głównie w tym języku. W dzisiejszych czasach wiele zawodów nieodłącznie wiąże się ze znajomością angielskiego – dla informatyków, marketingowców czy dziennikarzy to codzienność. W zależności od wieku i zainteresowań Twojego dziecka wskaż te zalety nauki angielskiego, które do niego trafią.

Pamiętaj!

Ważne jest, żeby na każdym kroku wspierać dziecko pozytywnie i nie naciskać zbyt mocno. Jak najwięcej chwal i nie porównuj dziecka z innymi. Wyjaśnij, że błędy i porażki to naturalny element procesu nauki. Dużo cenniejsza jest motywacja wewnętrzna, wynikająca ze zrozumienia celu tego co robimy, niż presja z zewnątrz. Jeśli dziecko chodzi na kurs angielskiego możesz sprawdzić czy odrobiło pracę domową, ale nie kontroluj codziennie zeszytów i poprawności zrobionych ćwiczeń.

Daj dobry przykład!

Spróbuj porobić coś razem z dzieckiem – zagrajcie w samodzielnie zrobioną grę Memory (w której dopasowujecie do siebie pary) albo niech pokaże Ci ulubione filmiki. Posłuchajcie razem popularnej piosenki po angielsku i wspólnie wyłapcie jak najwięcej zrozumiałych słów. Pokaż, że Ty też się czegoś uczysz i ciągle się rozwijasz. Nie musi to być koniecznie język obcy – możesz pokazać, że systematycznie biegasz albo wieczorami kleisz modele 😉

Znajomość angielskiego to jedna z kluczowych kompetencji, dlatego warto zadbać o to, żeby Twoje dziecko wkroczyło na rynek pracy z umiejętnością biegłego posługiwania się tym językiem. W Modern School oferujemy skuteczne kursy stacjonarne lub online. Skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatną konsultację.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.