Jak wytrwać w postanowieniach noworocznych?

 

Długie zimowe wieczory oraz nowy rok niezmiennie skłaniają nas do refleksji. Zastanawiamy co chcielibyśmy zmienić, co poprawić, jak udoskonalić siebie i nasze otoczenie. Najczęściej nasze postanowienia noworoczne dotyczą zdrowia, relacji, pieniędzy, zarządzania sobą w czasie lub nowych umiejętności. Chcemy czuć się lepiej, wyglądać bardziej atrakcyjnie, być wydajnymi, lubianymi, nauczyć się czegoś nowego a równocześnie zachować w tym wszystkim zdrowy rozsądek i równowagę. Od razu widać, że nie jest to zbyt realny plan. Co w takim razie zrobić, żeby nasze postanowienia noworoczne nie zakończyły się totalną klapą?

ĆWICZ WDZIĘCZNOŚĆ

Codziennie rano lub wieczorem zastanów się, za co jesteś wdzięczny. Skup się na tym, co Ci się danego dnia udało lub co przyniosło radość. To nie musi być nic wielkiego. Tak naprawdę to z tych najmniejszych elementów składa się nasze życie. Nie spóźniłeś się na tramwaj. Spotkałeś kogoś znajomego. Nauczyłeś się fajnego wyrażenia na angielskim. Doceniaj też innych. Podziękuj dziecku, że posprzątało w pokoju, wyraź wdzięczność koledze z pracy, gdy pomoże Ci rozwiązać problem, odwdzięcz się miłym słowem lub gestem.

TRAKTUJ SAMEGO SIEBIE Z CZUŁOŚCIĄ

Nie obwiniaj się za to, że coś Ci nie wyszło. Nawet jeśli spóźniłeś się na tramwaj albo obiecałeś sobie, że będziesz codziennie ćwiczyć, a któregoś wieczoru po prostu Ci się nie chciało? Świat się przecież nie zawalił. Nie skupiaj się na tym co Ci nie wyszło, tylko po prostu następnym razem postaraj się, żeby to się udało. Pomyśl o tym wszystkim co robisz na co dzień oraz o licznych rolach, które pełnisz. Jesteś rodzicem, partnerem, pracownikiem, przyjacielem, sąsiadem, itd. Pamiętaj, że nie da się być idealnym w każdej dziedzinie. Będzie super, jeśli będziesz wystarczająco dobry.

NIE PRZESADZAJ

Pisaliśmy już o tym, jak stawiać sobie realistyczne cele. Poza tym, lepiej skupić się na dwóch lub trzech mniejszych celach i poświęcić całą naszą uwagę ich realizacji, niż rozmieniać się na drobne. Dream big but start small! Chcesz osiągnąć więcej? Podziel rok na kwartały. Brian P. Morgan i Michael Lennington, autorzy książki „12-tygodniowy rok. Osiągnij w 12 tygodni więcej niż inni w 12 miesięcy.” proponują dwunastotygodniowe cykle realizacji planów, ponieważ dużo łatwiej jest wytrwać w postanowieniu jeśli wiesz, że szybciej się zakończy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po tych 3 miesiącach dalej praktykować nasze nowe nawyki. Jeśli postanowisz sobie, że przez 3 miesiące codziennie będziesz się uczył jednego nowego słowa po angielsku, to jest duża szansa, że po upływie tego czasu nie będziesz chciał z tego zrezygnować.

NIE POLEGAJ TYLKO NA SWOJEJ SILNEJ WOLI

Gretchen Rubin w swojej książce „4 tendencje” opisuje cztery typy osobowości: prymusa, sceptyka, obowiązkowego i buntownika. Większość z nas to osoby obowiązkowe (obligers), czyli takie, które chętnie spełniają zobowiązania zewnętrzne, natomiast trudno im spełniać oczekiwania wewnętrzne. Działamy w oparciu o narzucone nam zasady i terminy, jednak trudno nam narzucić je sobie samym. Dlatego też pomocne mogą okazać się różne aplikacje lub ustawienie przypomnienia w telefonie, które wzmocnią Twoją motywację do działania, lub lektor, który od czasu do czasu zrobi niezapowiedzianą wejściówkę na zajęciach 😉

DODAWAJ A NIE ODEJMUJ

Skup się na tym, czego chciałbyś więcej, lub na co chciałbyś poświęcić więcej czasu. Nie myśl: „ograniczę słodycze” tylko raczej „codziennie zjem co najmniej 2 porcje warzyw”. Zamiast: „muszę mniej siedzieć na Facebooku” pomyśl „gdy jadę tramwajem będę włączać Quizleta lub aplikację Callana”. Dzięki temu poczujesz, że Twoje życie jest bogatsze, a nie że ciągle musisz się ograniczać.

 

Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą Wam wejść w Nowy Rok z entuzjazmem, zapałem i nową energią. Wszystkiego dobrego!

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.