Jak utrzymać zapał do nauki?

Minął już miesiąc od kiedy zaczął się kurs. Pamiętamy Twój początkowy entuzjazm. Teraz jednak, być może zauważył*ś, że Twoja początkowa motywacja zaczyna słabnąć. To zupełnie normalne! Ten wpis jest właśnie dla Ciebie – chcemy Ci pomóc odzyskać motywację i utrzymać ją na dłużej.

Zrozumienie Motywacji

Motywacja to złożony proces w mózgu, który angażuje układ nagrody, dopaminę, i inne obszary odpowiedzialne za planowanie i emocje. Kiedy zaczynasz coś nowego, naturalne jest, że Twoje zaangażowanie i emocje są na wysokim poziomie. Jednak, jak każdy proces, motywacja wymaga odnowienia i świeżych bodźców.

Przyczyny Spadku Motywacji

Spadek motywacji może wynikać z wielu czynników: od zmęczenia, przez brak wsparcia, aż po niesprecyzowane cele. Rozpoznanie, co dokładnie wpływa na Twój spadek motywacji, jest kluczowe dla znalezienia rozwiązania.

Strategie na Odrodzenie Motywacji

  1. Świętuj Małe Sukcesy: Czy zauważyłeś, jak wiele się już nauczyłeś? Każde nowe słówko, każde poprawnie ułożone zdanie to powód do dumy.

  2. Ustaw Realistyczne Cele: Zamiast próbować osiągnąć wszystko naraz, ustaw małe, konkretne cele. Na przykład: „Dzisiaj nauczę się 5 nowych słówek”.

  3. Znajdź Swoje 'Dlaczego’: Przypomnij sobie, dlaczego zdecydowałeś się na naukę angielskiego. Czy to dla lepszej pracy? Podróży? Komunikacji z przyjaciółmi z innych krajów?

  4. Zintegruj Naukę z Pasją: Ucz się angielskiego poprzez to, co lubisz. Czy to filmy, muzyka, czy książki, wykorzystaj swoje zainteresowania do nauki języka.

  5. Bądź Aktywny na Zajęciach: Aktywność podczas lekcji zwiększa zaangażowanie. Nie bój się zadawać pytań i brać udziału w dyskusjach.

  6. Wykorzystaj Technologię: Aplikacje do nauki języków, platformy online czy quizy mogą być świetnym sposobem na urozmaicenie nauki.

  7. Planuj Naukę: Regularny harmonogram nauki może pomóc w utrzymaniu regularności i postępu.

Pamiętaj o Zdrowiu

Nie zapominaj o dbaniu o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Zdrowe odżywianie, odpowiednia ilość snu i aktywność fizyczna mogą znacząco wpłynąć na Twoją zdolność do nauki i utrzymania motywacji.

Twoja Rola i Nasze Wsparcie

Pamiętaj, że Twoja nauka to przede wszystkim Twoja podróż. My, jako Twoi Trenerzy jesteśmy tu, aby Cię wspierać, motywować i dostarczać Ci najlepszych narzędzi do nauki. Ale to Ty decydujesz o swoim zaangażowaniu i postępach.

Podsumowanie

Spadek motywacji jest jak najbardziej naturalny i normalny. Kluczem jest zrozumienie, co powoduje ten spadek i zastosowanie skutecznych strategii, aby odzyskać zapał. Pamiętaj, że każdy krok w nauce języka, nawet najmniejszy, przybliża Cię do Twojego celu. A my jesteśmy tu, aby pomóc Ci na każdym etapie tej podróży.

Czekamy na Ciebie na następnych zajęciach, gotowi z nowymi pomysłami i energią, aby wspólnie kontynuować tę językową przygodę!

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.