Jak utrzymać zapał do nauki?

Dzisiaj zgłębiamy temat, który od zawsze fascynuje w kontekście nauki – mianowicie dyscyplina kontra motywacja, zwłaszcza w kontekście nauki angielskiego. To temat, przy którym warto się zatrzymać, zastanowić i… może trochę pokombinować.

Zacznijmy od motywacji. Ah, motywacja… To ta iskra, która pali się w nas, kiedy zaczynamy coś nowego, prawda? To ona sprawia, że z entuzjazmem otwieramy nowy rozdział w podręczniku lub zapisujemy się na kurs. Motywacja to taki nasz wewnętrzny cheerleader, który krzyczy: „Tak, możesz to zrobić!”. Ale co, gdy ten cheerleader nagle zamilknie? Co, gdy codzienne obowiązki, zmęczenie czy po prostu „niechęć do” zaczną brać górę?

Tu na scenę wkracza dyscyplina. Może nie jest tak kolorowa i głośna jak motywacja, ale za to jest stała, niezachwiana i… nieoceniona w długotrwałym procesie nauki. Dyscyplina to nasz system nawigacji, który prowadzi nas przez wzloty i upadki motywacji, pomaga utrzymać kurs nawet, gdy sztormy życia codziennego próbują nas zboczyć z drogi.

Ale dlaczego właściwie dyscyplina jest tak ważna w nauce angielskiego?

  • Dyscyplina to konsekwentne podejście do nauki, niezależne od chwilowych nastrojów. Dzięki niej każdego dnia robimy krok do przodu, nawet jeśli jest to tylko mały kroczek.
  • Regularność przekształca się w nawyk, a nawyki kształtują nasze życie. Kiedy nauka staje się nawykiem, już nie musimy o niej ciągle pamiętać – po prostu to robimy.
  • Dyscyplina pomaga nam trwać, nawet gdy postępy wydają się niewielkie lub gdy napotykamy na trudności. Uczy nas, że każda przeszkoda to kolejny krok w kierunku biegłości.
  • To właśnie dyscyplina pozwala nam rozwijać się nawet wtedy, gdy motywacja ma dołek. Dzięki regularnej praktyce nie tylko utrwalamy to, co już wiemy, ale też otwieramy się na nowe umiejętności i wiedzę.

Ale jak ćwiczyć dyscyplinę, szczególnie w kontekście nauki języka? Oto kilka porad:

Ustal realistyczne cele: Zamiast stawiać sobie za cel „nauczyć się angielskiego”, określ konkretną umiejętność lub obszar, nad którym chcesz pracować, np. „codziennie nauczyć się 5 nowych słów” lub „przez 15 minut dziennie ćwiczyć czas Present Perfect”.

Twórz rutynę: Ustal stałą porę dnia na naukę. Może to być poranek, przerwa na lunch czy wieczór. Ważne, by stało się to częścią Twojej codziennej rutyny.

Świętuj małe sukcesy: Daj sobie nagrodę za konsekwencję. To może być coś prostego, jak ulubiona czekolada po tygodniu nauki bez pominięć, czy godzina na czytanie książki po angielsku za osiągnięcie miesięcznego celu.

Znajdź partnera do nauki: Wspólna nauka może być świetnym motywatorem. Dzielcie się postępami, wspierajcie się w momentach zwątpienia i świętujcie razem sukcesy.

Przypomnij sobie dlaczego zaczynał_ś: Gdy dyscyplina zaczyna słabnąć, przypomnij sobie, co skłoniło Cię do nauki angielskiego. Czy to podróż? A może praca? Przypomnienie sobie celu może odnowić Twoją determinację.

Pamiętajcie, że choć motywacja może was przyprowadzić do drzwi klasy, to dyscyplina pozwoli wam przez nie przejść i kontynuować podróż w świat biegłego posługiwania się angielskim.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.