Jak śledzić swoje dobre nawyki?

 

HABIT TRACKER

Kończy się rok szkolny i być może robisz sobie przerwę w zajęciach. Pamiętaj jednak, żeby stale mieć kontakt z angielskim. Pomoże Ci tzw. HABIT TRACKER, dzięki któremu łatwiej Ci będzie wyrobić sobie konkretne nawyki, takie jak codzienne korzystanie z Quizleta, regularne oglądanie filmów po angielsku czy słuchanie podcastów. Wyobraź to sobie – angielski będzie dla Ciebie tak naturalny jak poranna kawa!

Co to jest i jak to działa?

Najprostszy HABIT TRACKER to zwykła tabela, w której po lewej stronie wpisujesz konkretne nawyki a u góry poszczególne dni. W krateczkach zaznaczasz czy zadanie zostało wykonane. To nie muszą być skomplikowane i czasochłonne cele. Nie musisz też wszystkiego robić codziennie. Wystarczy, że od razu na początku zamalujesz sobie dni wolne od danego zadania, np.

  • Piosenka po angielsku podczas porannego makijażu – codziennie
  • 15 minut Quizleta – wtorki, czwartki i soboty (zamalowujesz poniedziałki, środy, piątki i niedziele)
  • Podcast po angielsku – tylko niedziela rano na spacerze (zamalowujesz wszystkie dni oprócz niedzieli)

Jak z niego korzystać?

Pamiętaj, że HABIT TRACKER zadziała, jeśli będziemy z niego korzystać codziennie. Jak nie zapomnieć? Połóż go sobie przy łóżku i co wieczór przed snem pozaznaczaj co udało Ci się zrobić danego dnia. Na początek dobrym rozwiązaniem może być ustawienie sobie przypomnienia w telefonie. Innym rozwiązaniem jest połączenie uzupełniania tabelki z nawykiem, który już istnieje w Twojej codziennej rutynie, takim jak właśnie picie porannej kawy. Może warto w pierwszym miesiącu wpisać również nawyk codziennego korzystania z HABIT TRACKERA? J Pamiętaj również, że nie musisz co miesiąc wpisywać tych samych rzeczy. Może się na przykład okazać, że nie potrafisz skupić się na podcastach dłużej niż 5 minut, więc zamienisz to sobie na Ted Talka lub filmik na YouTube. To mają być nawyki, które są dla Ciebie ważne i które zbliżają Cię do upragnionego celu – w tym przypadku pewności siebie w komunikacji w języku angielskim.

Po co?

Dzięki graficznemu przedstawieniu Twoich nawyków widzisz czarno na białym jak Ci idzie. Nie musisz się wcale nikomu tym chwalić, to sobie składasz te swego rodzaju obietnice. Od razu zwracasz też uwagę na to czy powodem trudności są obiektywne przyczyny czy może wymówki. Oprócz tego praca z HABIT TRACKEREM to świetna okazja do zatrzymania się na chwilę i do refleksji nad każdym dniem, tygodniem i miesiącem. Możesz nawet wyznaczyć sobie jakąś nagrodę po osiągnięciu określonego progu.

Skąd mam to wziąć?

Są dwie możliwości – możesz napisać do nas na ms@modernschool.pl i otrzymać nasz piękny MODERN HABIT TRACKER w formacie PDF gotowy do wydruku, lub skorzystać z jednej z aplikacji na telefon. My osobiście polecamy wersję papierową, ponieważ nasz mózg lubi pisać ręcznie 😉 Pisanie aktywuje ośrodki w mózgu odpowiedzialne za koncentrację oraz systematyzowanie danych, co bardzo pomoże Ci w regularnym prowadzeniu dziennika dobrych nawyków.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.