Jak przezwyciężyć zniechęcenie w nauce angielskiego?

W Modern School zdajemy sobie sprawę, że nauka języka to nie tylko gramatyka i słownictwo, ale również emocje i wyzwania z nimi związane. Dlatego kiedy słyszymy, że po latach nauki angielskiego, kiedy wszystko zdawało się iść dobrze, nagle pojawia się uczucie zniechęcenia i braku postępu, chcemy podać pomocną dłoń i przypomnieć, że to naturalna część procesu edukacyjnego.

Zmiana perspektywy w nauce języka

Czasami może wydawać się, że znajomość języka staje w miejscu, a każda próba konwersacji kończy się zacinaniem i poszukiwaniem słów, które zdają się uciekać. To moment, kiedy warto zatrzymać się na chwilę i przypomnieć sobie, że każda nauka to droga z wybojami.

Małe cele – duże zmiany

Pamiętajmy również o małych celach. Zamiast nakładać na siebie presję wielkich oczekiwań, skupmy się na codziennych, małych sukcesach. Czy to nauczenie się nowego słowa każdego dnia, czy zrozumienie piosenki w języku angielskim – każdy krok jest krokiem do przodu.

Inspiracja do nauki języka angielskiego

Warto również szukać inspiracji wokół siebie. Czasem wystarczy obejrzeć film w oryginale lub posłuchać angielskojęzycznych podcastów, aby przypomnieć sobie, dlaczego zaczęliśmy tę językową przygodę.

Wsparcie Trenerów Modern School

I pamiętajcie, nasi trenerzy są tu, aby Wam pomóc. Jeśli czujecie, że utknęliście, porozmawiajcie z nimi. Możecie zapytać o radę, podzielić się swoimi obawami. Nasza kadra to nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim wsparcie na każdym etapie Waszej nauki. Wspólnie możemy znaleźć rozwiązanie, które przywróci Wam motywację.

Nauka języka to maraton

Nauka języka to maraton, nie sprint. Ważne, aby pamiętać, że każdy z nas ma swoje tempo i swoje momenty zwątpienia. To, co najważniejsze, to nie tracić z oczu celu i pamiętać, że każda przeszkoda to kolejna lekcja, która czyni nas lepszymi językowo.

Wspólnie przezwyciężamy bariery językowe

W Modern School wierzymy w moc wspólnej nauki i wsparcia. Pamiętajcie, że nie jesteście sami w swoich językowych zmaganiach. Razem możemy przezwyciężyć każdą barierę.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.