Jak NIE uczyć się angielskiego

 

PRZEPISYWANIE SŁÓWEK

Wypisałeś sobie słówka z lekcji – to bardzo dobrze! Świetnie, że poświęciłeś czas na to, żeby je wyłuskać z tekstu i zebrać w jednym miejscu. Teraz postanowiłeś przepisać te słówka jeszcze pięć razy, bo przecież w ten sposób najłatwiej je zapamiętasz. Faktycznie, na pewno część tych słówek będziesz umiał zapisać bezbłędnie. Może nawet zapamiętasz co one oznaczają, a to już dużo. Tylko czy będziesz umiał zastosować je w wypowiedzi? Czy znasz kontekst w jakim najczęściej się pojawiają? Z tym już gorzej… Co w takim razie robić? Proponujemy dwie opcje:

Opcja minimum – staraj się zawsze zapisać całe wyrażenie, czyli na przykład nie samo słowo SUBMIT, tylko SUBMIT AN APPLICATION.

Opcja pro – poszukaj innych kolokacji: SUBMIT A PROPOSAL, SUBMIT AN ANNUAL BUDGET, lub – jeśli uważasz, że słówko jest szczególnie przydatne, postaraj się ułożyć z nim zdanie: I need to submit my homework on Monday.

OGARNĄĆ TE CZASY

Uczysz się już jakiś czas i nawet nieźle się dogadujesz, ale jak Cię ktoś zapyta o Twój angielski, zawsze odpowiadasz tak samo: Muszę wreszcie ogarnąć te czasy! Pamiętaj, wkuwanie regułek gramatycznych nie ma sensu! Skup się raczej na praktycznym użyciu danej struktury, wychodząc od funkcji językowych.

Opowiadasz komuś o swoim dzieciństwie – użyj PAST SIMPLE, USED TO i WOULD.

When I was a child I used to believe that airplanes could take you to the moon just because they were near the sky all the time. I would go to the nearby field and observe them.

Planujesz weekend lub wakacje – użyj BE GOING TO i PRESENT CONTINUOUS

We’re flying to London this weekend. We’re going to see the sights and visit our family.

 Dzielicie się doświadczeniami – użyj PRESENT PERFECT.

  • Have you ever eaten snails?
  • No, I haven’t. I’ve tried octopus, though.

RAZ A DOBRZE

Chodzisz na zajęcia w poniedziałki i środy, dlatego do pracy domowej i nauki angielskiego zasiadasz w niedzielę po południu. Spędzasz 3 godziny rozwiązując zadania, może nawet uczysz się słówek z Quizleta. Super! Fajnie, że w ogóle znalazłeś na to czas i chęci! Jednak musimy Cię nieco rozczarować. Dużo bardziej efektywna jest zasada LITTLE BUT OFTEN, zwłaszcza jeśli chodzi o naukę słownictwa! Będziemy powtarzać to do znudzenia – powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj! Postaraj się wygospodarować 10 minut codziennie na kontakt z angielskim. Zrób jedno zadanie, poucz się słownictwa, przeczytaj jeszcze raz tekst z podręcznika lub posłuchaj nagrania starając się wyłapać jak najwięcej słów. A swoją drogą, jeśli do tego dołożysz godzinkę w niedzielę na podsumowanie tego czego uczyłeś się cały tydzień, to na pewno nic się nie stanie 😉

CO ZA DUŻO TO NIEZDROWO

Jesteś ambitnym uczniem i chcesz jak najszybciej zrobić postępy. Jesteś na poziomie A2 i na ostatnich zajęciach mówiliście o tym, co robicie codziennie. „Ha! To przecież Present Simple! Muszę o nim coś więcej poczytać!”. Idziesz do domu, odpalasz Internet i dowiadujesz się, że Present Simple używamy nie tylko gdy mówimy o tym, co robimy regularnie, ale również gdy opisujemy zjawiska: Water boils at 100°C. albo gdy mówimy o rozkładach jazdy i repertuarach: What time do you finish tomorrow? Tomorrow? Jak to? To w końcu Present Simple jest czasem teraźniejszym czy przyszłym? No właśnie… Dużo lepiej na tym wyjdziesz, jeśli póki co skupisz się na tym użyciu, które omawialiście na zajęciach. Naucz się używać danej struktury w jednym kontekście, poznając przy okazji przydatne słownictwo, a za jakiś czas poznasz kolejne zastosowania.

To samo dotyczy słówek. Na zajęciach poznałeś wyrażenia typu: GET TIRED, GET HUNGRY, GET BORED. Wpisujesz w słowniku słowo GET, a tam 35 (!) różnych znaczeń. Nigdy się tego nie nauczę… Ten angielski jest bez sensu… Czemu jedno słowo znaczy tyle różnych rzeczy? W języku polskim jest inaczej! Pewnie, że jest inaczej, bo to zupełnie inny język, a nie tłumaczenie jednego język na drugi. Czyż to nie fascynujące, że poznajesz zupełnie inny sposób myślenia? A póki co skup się na jednym lub dwóch znaczeniach danego słowa i postaraj się zapamiętać je w konkretnym kontekście.

Mamy nadzieję, że weźmiecie sobie do serca nasze porady i pomogą Wam one skutecznie uczyć się angielskiego.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.