Jak nie stracić motywacji?

 

Listopad, za oknem mgła, coraz szybciej robi się ciemno. Komu chce się uczyć w taką pogodę? Czekaj… a czy to właśnie nie jest najlepszy czas? Kocyk, gorąca herbata z cytryną i angielski – mieszanka doskonała. Mamy dla Ciebie kilka wskazówek co zrobić, żeby nie stracić motywacji do nauki angielskiego.

ŚLEDŹ SWOJE POSTĘPY

Minęły już prawie dwa miesiące i zastanawiasz się czego udało Ci się nauczyć. Na zajęciach lektor regularnie informuje jaki jest cel zajęć. Jeśli robisz notatki w czasie lekcji – do czego gorąco zachęcamy – zapisuj sobie ten cel na marginesie w zeszycie. Tym sposobem łatwiej Ci będzie wrócić do tego co było i uporządkować swoją wiedzę. Pamiętaj o Langlionie – tam znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące każdych zajęć. To uświadomi Ci, jak wiele już za Tobą.

NIE BĄDŹ ZBYT KRYTYCZNY

Nie mogę zapamiętać tych wszystkich słówek. Nie rozumiem tego tekstu. Inni w grupie mówią dużo lepiej ode mnie. Masz tendencję do samokrytyki? Daj spokój! Czy nie lepiej skupić się na tym co Ci wychodzi? Nawet jeżeli zapamiętujesz tylko połowę ze wszystkich 10 słówek z lekcji, to po jednym semestrze będziesz znał ich około 150! Do mistrzostwa dochodzą nie najmocniejsi, tylko najwytrwalsi!

DZIAŁAJ

Mnóstwo czasu i energii tracimy na narzekanie! Musisz działać tu i teraz, bo sukces zaczyna się od pierwszego kroku. Zrób pracę domową! To naprawdę ma sens! Masz tylko kwadrans? Świetnie! Przez 15 minut przeczytasz ze dwa artykuły albo przejrzysz słówka. Quizleta czy aplikację Callana masz zawsze przy sobie, a nawet jeśli nie, spróbuj sobie przypomnieć jak najwięcej z ostatniej lekcji albo ostatnio przeczytanego artykułu. Otwórz ulubione czasopismo i w myślach spróbuj przetłumaczyć tytuły na angielski. Kropla drąży skałę. To naprawdę nie zawsze musi być całe popołudnie spędzone nad podręcznikami, chociaż pewnie od czasu do czasu by się przydało 😉

CZASEM ODPUŚĆ

Jeśli jesteś przemęczony, chory lub czujesz, że chcesz poświęcić więcej czasu rodzinie – odpuść sobie. Nic się nie stanie, jeśli czasami sobie pofolgujesz. Czasami trzeba po prostu odpocząć. Wyjdź na spacer i wyluzuj. Nie szukaj jednak stale wymówek, bo wejdzie Ci to w krew. Pomyśl o tym, po co uczysz się angielskiego. Chcesz rozmawiać z ludźmi na wakacjach, rozumieć artykuły naukowe z Twojej ulubionej dziedziny lub potrzebujesz angielskiego do pracy? Tak niewiele dzieli Cię od osiągnięcia celu! Jeśli chwilowo straciłeś motywację, skup się na swoim celu!

 
 

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.