Egzamin Ósmoklasisty w pigułce

 

Egzamin ósmoklasisty sprawdza wiedzę z zakresu nowej podstawy programowej, która weszła w życie dwa lata wcześniej. W roku 2019 egzamin ósmoklasisty odbył się po raz pierwszy. W porównaniu ze sprawdzianem szóstoklasisty egzamin z języka angielskiego zawiera o wiele więcej zadań otwartych, w których dziecko musi wykazać się nie tylko znajomością języka obcego, ale również zdolnością przetwarzania informacji i kreatywnością.

EGZAMIN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PIGUŁCE:

·       poziom A2

·       forma pisemna

·       90 minut

·       rozumienie ze słuchu

·       pisanie

·       czytanie

·       gramatyka

·       język komunikacyjny

·       12-15 zadań

·       55 punktów do zdobycia

·       nie ma punktów ujemnych ani połówek

·       zadania zamknięte i otwarte

 

Modern School wyszło naprzeciw potrzebom ósmoklasistów tworząc autorski kurs Modern Exam 8. Dzięki niemu dziecko nie tylko powtórzy i uzupełni materiał z zakresu całej szkoły podstawowej, ale również zdobędzie wszystkie umiejętności potrzebne do tego, żeby czuło się przygotowane do egzaminu ósmoklasisty zarówno merytorycznie jak i mentalnie!

 

MODERN EXAM 8 to:

·       14 bloków tematycznych

·       solidna powtórka gramatyki

·       egzaminy próbne oparte na oficjalnych arkuszach CKE (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)

·       autorskie materiały dydaktyczne

·       komunikacja na każdych zajęciach

·       różnorodne metody pracy (warsztatowa, praca w parach, indywidualnie)

·       techniki uczenia się i zapamiętywania

·       nauka efektywnego zarządzania czasem

Przy wyborze odpowiedniego kursu weź pod uwagę kilka aspektów:

·       specjalizacja – w Modern School od 15 lat specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego

·       kadra – lektorzy w Modern School to nie tylko wykwalifikowani i doświadczeni pedagodzy ale również charyzmatyczni mentorzy

·       zaplecze – lokalizacja w centrum miasta, nowoczesne sprzęty, udogodnienia dla niepełnosprawnych, kawa i herbata na zajęciach

·       obsługa – e-dziennik, platforma do nauki słownictwa, kompetentni i uprzejmi pracownicy sekretariatu

·       opinia – recenzje na Facebooku, liczne rekomendacje 

 
 

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.