Dlaczego znajomość angielskiego jest ważna jak jesteś studentem?

 

W dzisiejszych czasach znajomość języka angielskiego jest jednym z najważniejszych narzędzi, które może pomóc Ci w wielu aspektach Twojego życia akademickiego i poza nim.

Dlaczego warto uczyć się angielskiego? Oto całe mnóstwo powodów:

 • Łatwiejsze zrozumienie materiałów edukacyjnych – w dzisiejszych czasach wiele publikacji, artykułów naukowych i materiałów edukacyjnych jest dostępnych tylko w języku angielskim. Znajomość tego języka ułatwi Ci zrozumienie i przyswojenie tego materiału.
 • Podniesienie jakości Twojej pracy naukowej – znajomość języka angielskiego umożliwi Ci czytanie i cytowanie źródeł pochodzących z różnych krajów, a także umożliwi skuteczniejszą komunikację z innymi naukowcami z różnych części świata.
 • Zwiększenie szans na znalezienie pracy – znać język angielski jest często wymagane w wielu branżach, w tym w handlu, turystyce, marketingu, IT i wielu innych. Znajomość języka angielskiego może pomóc Ci znaleźć pracę w kraju lub za granicą.
 • Możliwość nauki na zagranicznych uczelniach – wiele uczelni na całym świecie oferuje programy wymiany studenckiej. Znajomość języka angielskiego pozwala na łatwiejsze uczestniczenie w takich programach.
 • Rozwój międzynarodowych przyjaźni – znajomość angielskiego ułatwia komunikację z ludźmi z różnych krajów i kultur, co może prowadzić do nawiązania międzynarodowych przyjaźni.
 • Podniesienie jakości życia w zagranicznych podróżach – znając język angielski, łatwiej porozumiesz się z ludźmi podczas zagranicznych podróży, a także znacznie więcej miejsc będzie dla Ciebie dostępnych, ponieważ wiele atrakcji turystycznych i kulturalnych jest dostępnych tylko w języku angielskim.
 • Znajomość angielskiego to inwestycja w przyszłość – język angielski jest jednym z najczęściej używanych języków na świecie, więc znajomość tego języka może pomóc Ci w osiągnięciu wielu celów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.
 • Korzyści zdrowotne – badania wykazują, że nauka języka angielskiego może mieć pozytywny wpływ na zdrowie mózgu i ogólną kondycję fizyczną. Uczenie się języka angielskiego może poprawić pamięć, koncentrację oraz zdolność do rozwiązywania problemów, a także zwiększyć elastyczność mózgu. Ponadto, regularne uczenie się języka angielskiego może prowadzić do zmniejszenia ryzyka chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i demencja.
 • Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych – znajomość angielskiego umożliwia zdobycie różnego rodzaju certyfikatów językowych, takich jak np. CAE, FCE, TOEFL czy IELTS, co może stanowić cenny dodatek do CV i zwiększyć szanse na znalezienie pracy czy dalsze kształcenie za granicą.
 • Szeroki wybór literatury i źródeł naukowych w języku angielskim – wiedza i umiejętności językowe pozwalają na dostęp do bogatego źródła literatury naukowej, artykułów, raportów, badań oraz innych materiałów edukacyjnych dostępnych w języku angielskim, co może być niezwykle pomocne podczas pisania prac naukowych i innych zadań związanych z nauką.
 • Zdolność do komunikacji z ludźmi z różnych krajów – znajomość języka angielskiego pozwala na swobodną komunikację z ludźmi z różnych krajów, co może być niezwykle cenne zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pozwala to na nawiązywanie kontaktów, poznawanie nowych kultur i perspektyw oraz zwiększenie swojej otwartości na świat.
 • Rozwój umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia – nauka języka angielskiego wymaga od studenta aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz samodzielnej pracy, co sprzyja rozwojowi umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia. Zdobyta w ten sposób wiedza i umiejętności mogą okazać się bardzo pomocne w przyszłej karierze zawodowej.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.