Dlaczego warto oglądać filmy w oryginalnej wersji językowej?

 

Wolne popołudnia spędzasz oglądając filmy i ulubione seriale? Nie przejmuj się, to wcale nie jest strata czasu, jeśli pomyślisz o tym w kontekście nauki angielskiego. Jeden warunek – wybierz oryginalną wersję językową i w zależności od poziomu zaawansowania wyłącz napisy, włącz napisy angielskie lub pozostań przy polskich napisać ale koniecznie zrezygnuj z wersji z lektorem!

Przyzwyczajasz się do akcentu i intonacji

Masz szansę usłyszeć, jak ludzie naprawdę mówią po angielsku, co pomaga w osłuchaniu się z akcentem i intonacją, a także z różnymi stylami mówienia. Może to być akcent brytyjski, amerykański czy też związany z różnymi kulturami mniejszościowymi, takimi jak afroamerykański czy latynoski. Co więcej, oglądanie filmów w wersji oryginalnej pomaga w nauce poprawnej wymowy słów, co jest istotne w jasnym i skutecznym przekazywaniu informacji.

Ćwiczysz słuchanie ze zrozumieniem

Oglądając filmy po angielsku korzystasz z wizualnego wsparcia, co może pomóc w zrozumieniu trudnych słów i wyrażeń. Obrazy i chociażby obserwowanie ruchu warg mówiących bohaterów mogą pomóc w zrozumieniu słów i wyrażeń, które byłyby trudne do zrozumienia tylko na podstawie samego dźwięku.

Poznajesz słownictwo w kontekście

Oglądanie filmów w oryginalnej wersji językowej pomaga w rozpoznawaniu słów i zrozumieniu, jak brzmią w kontekście. Filmy często zawierają kolokacje i idiomatyczne zwroty, które są używane w codziennej mowie. Zwróć uwagę jak zmienia się słownictwo w zależności od przedstawionej sytuacji i okoliczności. Inaczej będzie brzmiała rozmowa o pracę a inaczej luźna pogawędka na plaży.

Uczysz się poprawnej struktury zdania

Filmy zawierają różne struktury i czasy gramatyczne, które słyszysz w naturalnym kontekście. Nagle okazuje się, że „oni jednak używają tych wszystkich czasów”. Gdy wielokrotnie usłyszysz zdanie z użyciem Present Perfect łatwiej Ci będzie zrozumieć jego zastosowanie i zacząć używać w mowie.  Niektóre zdania, zwłaszcza podczas dialogów, będą krótsze i prostsze, a czasami będziesz mieć szansę usłyszeć bardziej zaawansowane konstrukcje językowe, których zastosowanie wywnioskujesz z użycia ich w danej sytuacji.

Masz poczucie autentyczności

Oglądając filmy po angielsku jesteś otoczony tym językiem. Masz okazję wsłuchać się jak angielski funkcjonuje na co dzień. Dialogi filmowe często zawierają odniesienia do kultury, historii i tradycji anglojęzycznych krajów, które nie mają bezpośredniego odpowiednika w innych językach. Lektorzy często nie oddają w pełni intonacji, akcentu i kulturowych niuansów języka angielskiego, co może utrudnić zrozumienie oraz osłabić efekt autentyczności.

Co zrobić, jeśli stresujesz się, że nic nie zrozumiesz? Wybierz film, który już oglądał*ś. Znasz jego fabułę, dzięki czemu łatwiej Ci będzie zrozumieć poszczególne dialogi. Możesz też zacząć od prostego serialu typu sitcom. Krótkie odcinki są bardziej motywujące, bo nie trzeba aż tak długo się skupiać, a poza tym jeden odcinek wynika z drugiego, więc również słownictwo jest zbliżone. Po jakimś czasie znasz już też bohaterów i przyzwyczajasz się do ich akcentu i intonacji.

To co? Dzisiaj Netflix & chill?

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.