Dlaczego Modern School?

 

CO NAS WYRÓŻNIA?

Wakacje dobiegają końca dlatego wielu z Was właśnie teraz stoi przed wyborem kursu językowego dla siebie, swojego dziecka lub firmy. Inwestycja w naukę języka obcego to poważna decyzja, dlatego warto zastanowić się jakie są nasze oczekiwania oraz czy dana szkoła językowa na pewno je spełni.

Modern School od 16 lat prowadzimy kursy szyte na miarę potrzeb naszych słuchaczy dlatego tak wiele osób trafia do nas z polecenia. Co w takim razie nas wyróżnia?

ONLINE LUB STACJONARNIE

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele naszych działań przeniosło się do świata wirtualnego. W Modern School w ciągu 4 dni zorganizowaliśmy zajęcia online dla naszych słuchaczy. Obecnie oferujemy zajęcia zarówno online jak i stacjonarnie.

Zajęcia online odbywają się na platformie ZOOM, dzięki której efektywność wartość merytoryczna zajęć jest na równie wysokim poziomie jak w przypadku zajęć stacjonarnych.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z zachowaniem reżimu sanitarnego. Każdy uczeń ma swój stolik, pomieszczenia są regularnie wietrzone i dezynfekowane, do kawy, herbaty i wody używamy jednorazowych papierowych kubeczków.

MAŁE GRUPY

Modern School możesz wybrać pomiędzy zajęciami w grupie standardowej (8-10 osób)małej (5-7 osób) czy mikrogrupie (3-4 osoby). Niewielka liczba osób w grupie pozwala lektorowi zadbać o potrzeby wszystkich słuchaczy a jednocześnie sprawia, że zajęcia są bardziej urozmaicone niż w przypadku spotkań indywidualnych. Żeby mieć pewność, że w Twojej grupie będą osoby na zbliżonym poziomie zaawansowania językowego najpierw rozwiązujesz na naszej stronie test poziomujący a następnie rozmawiasz z metodykiem, który porozmawia z Tobą po angielsku i wskaże Ci najlepszą drogę do osiągnięcia Twojego celu.

LEKTORZY

Nasi lektorzy to nie tylko specjaliści w swojej dziedzinie ale również pasjonaci o szerokich horyzontach i przeróżnych zamiłowaniach. Wspierają, motywują i pomagają odkryć pokłady motywacji wewnętrznej. Uczą jak się uczyć, jak zarządzać czasem i z jakich narzędzi korzystać. Zarażają sympatią do języka i dbają o relacje w grupie. Organizują dla swoich grup zajęcia poza szkołą, na przykład w kawiarni lub pubie, żeby umożliwić słuchaczom używanie angielskiego nie tylko podczas typowej lekcji.  W Modern School na efektach zależy obu stronom, dlatego wspólnie ustalamy cel nauki i pilnujemy, żeby go osiągnąć.

METODA CALLANA

Jesteśmy jedyną szkołą w regione akredytowaną przez Callan Method Organisation. Dzięki metodzie Callana mówisz po angielsku od pierwszej minuty zajęć, nawet jeśli nigdy wcześniej nie uczyłeś się tego języka. 90% zajęć to aktywna komunikacja dzięki czemu szybko pozbywasz się blokady w mówieniu. Zajęcia polecane są osobom, które mają mało czasu na intensywną naukę w domu, ponieważ metoda Callana opiera się na powtarzaniu.

CENTRUM EGZAMINACYJNE

Modern School jest jedynym Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym egzaminów PTE General oraz PTE Young Learners w województwie warmińsko-mazurskim. W 2016 otrzymaliśmy nagrodę Najlepszego Centrum Egzaminacyjnego w Polsce. Egzamin PTE jest przyjazny dla zdających – nie zawiera części gramatycznej – testowane jest to co ważne, czyli czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Co więcej, honorowany jest przez uczelnie i instytucje państwowe jako potwierdzenie kwalifikacji językowych.

Nie czekaj, zarezerwuj sobie miejsce w Modern School!

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.