Dlaczego metoda Callana?

 

Uczysz się w naturalny sposób!

Kiedy uczyłeś się języka polskiego najpierw słyszałeś słowa i zwroty, następnie próbowałeś sam je powiedzieć niejako imitując rodziców, bo przecież często nie wiedziałeś co one oznaczają. Następnie czytałeś słowa, zdania i całe teksty a dopiero na koniec nauczyłeś się pisać. Tak samo jest w metodzie Callana!

Mówisz, mówisz, mówisz!

Żeby mówić, trzeba… mówić! W metodzie Callana mówisz do czterech razy więcej niż na zajęciach metodą tradycyjną. Nie ma czasu, żeby zastanawiać się nad odpowiedzią – na początku po prostu odpowiadasz na pytanie razem z lektorem, a częste powtórki powodują, że nawet złożone odpowiedzi zostają w Twojej głowie, a Ty zaczynasz myśleć po angielsku. Oprócz tego na początku każdych zajęć słuchacze sami zadają sobie nawzajem pytania ćwicząc poznane wcześniej struktury.

Słuchasz!

Jesteś zasypywany pytaniami. Nie wiesz, kiedy zostaniesz zapytany, więc nie możesz ani na chwilę zająć się sprawdzaniem telefonu lub rozmowami z innych słuchaczem. Lektor mówi bardzo szybko (od 200 do 240 słów na minutę), dwukrotnie powtarzając każde pytanie. Dzięki temu gdy wyjedziesz za granicę bez problemu zrozumiesz co ktoś do Ciebie mówi.  

Uczysz się najważniejszych słów i zwrotów!

Już pierwsze dwa poziomy zawierają 1000 najczęściej używanych słów. Są one powtarzane wielokrotnie w różnych konfiguracjach i różnych pytaniach. Każde pytanie, nawet jeśli wydaje Ci się dość dziwne, służy temu, żebyś uczył się całych zwrotów w kontekście, co ułatwia „zaszufladkowanie” ich w odpowiednim miejscu w naszej głowie.

Nie ma typowych prac domowych!

Na zajęciach metodą Callana jesteś zanurzony w języku angielskim, co daje najszybsze efekty. Dlatego też lektor zachęci Cię, żebyś poza szkołą również otaczał się językiem angielskim tak często jak tylko jest to możliwe. Do dyspozycji masz nie tylko podręcznik, który zawiera wszystkie pytania i odpowiedzi z zajęć, ale również platformę e-learningową z mnóstwem dodatkowych ćwiczeń oraz aplikację na smartfona, która pozwoli Ci słuchać materiału z zajęć gdziekolwiek jesteś. Dzięki temu przyspieszysz tempo nauki i przygotujesz się do kolejnych zajęć.

Masz poczucie sukcesu!

Już od pierwszej minuty zajęć na poziomie początkującym mówisz całymi zdaniami. Odpowiedzi są zazwyczaj tak skonstruowane, że pierwsza część odpowiedzi jest przeczeniem, a druga twierdzeniem. To pozwala na przećwiczenie całej struktury zawartej w pytaniu oraz udzielenie odpowiedzi zarówno przeczącej jak i twierdzącej. Każde zdanie powtarzane jest tak długo aż zaczniesz udzielać odpowiedzi automatycznie i z odpowiednią prędkością. Ani się obejrzysz jak zaczniesz mówić prawie tak szybko jak lektor i zupełnie pozbędziesz się strachu przed odezwaniem się.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.