Angielski biznesowy vs. specjalistyczny

 

Potrzebujesz angielskiego w pracy, ale nie wiesz, jaki kurs jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni? Słyszałeś o kursach biznesowych i specjalistycznych i chcesz dowiedzieć się, jaka jest między nimi różnica? Poniżej znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

PYTANIE: Jestem informatykiem. Na którym kursie poznam dużo fachowego słownictwa?

ODPOWIEDŹ: Zdecydowanie powinieneś wybrać angielski specjalistyczny. Na takim kursie zapoznasz się z technicznym słownictwem, a także poczytasz, posłuchasz i porozmawiasz na tematy, które dotyczą Twojej dziedziny. Zdobytą wiedzę będziesz mógł od razu wykorzystać w pracy. Z łatwością zrozumiesz fachowe artykuły branżowe i zaczniesz używać nowych wyrażeń w komunikacji z innymi.

PYTANIE: Po co mi kurs angielskiego specjalistycznego? Przecież wystarczy, że wydrukuję sobie listę wyrażeń i nauczę się ich na pamięć.

ODPOWIEDŹ: Przede wszystkim kurs językowy przygotowują i prowadzą eksperci. Oni wiedzą, jak razem z Tobą wyznaczyć cel i konsekwentnie do niego dążyć. Dobry lektor nie tylko nauczy, ale również pokaże wiele technik, dzięki którym zapamiętywanie i przyswajanie słownictwa będzie dużo prostsze. Poza tym język obcy to nie zbiór latających wolno elektronów, tylko uporządkowany system. Słówka oderwane od kontekstu są w zasadzie nieprzydatne. Dlatego tak ważne jest poznanie ich w odniesieniu do konkretnych sytuacji oraz aktywne używanie ich na zajęciach i poza nimi. Czy nie łatwiej jest zaufać lektorowi niż samemu szukać po omacku najlepszych metod nauki?

PYTANIE: Jestem studentem. Czy na kursie specjalistycznym muszę mieć wiedzę z danej dziedziny?

ODPOWIEDŹ: Zakres słownictwa branżowego zależy w dużej mierze od poziomu językowego uczestników kursu, a program stworzony jest w oparciu o ich potrzeby. Nawet jeśli nie jesteś doświadczonym pracownikiem, możesz bez obaw wziąć udział w takim kursie. Na pewno będzie on nie tylko źródłem wiedzy typowo językowej, ale również ogromną kopalnią interesującej Cię wiedzy z danej dziedziny. Kurs języka specjalistycznego ułatwi Ci skuteczną komunikację w pracy.

PYTANIE: Jestem menadżerem. Dostałem propozycję kursu Business English. Czego mogę się spodziewać?

ODPOWIEDŹ: Angielski biznesowy (Business English) to nie to samo co specjalistyczny (English for Specific Purposes). Na kursie Business English nauczysz się praktycznych umiejętności, takich jak pisanie maili i raportów, negocjacje, prowadzenie spotkań czy wygłaszanie przemówień w środowisku międzynarodowym. Rozwiniesz również swoje kompetencje miękkie, tak ważne w kontaktach z pracownikami oraz klientami biznesowymi.

PYTANIE: Z jakich materiałów korzysta się na kursie Business English?

ODPOWIEDŹ: Na rynku wydawniczym jest wiele podręczników do Business English. Niektóre są typowo biznesowe, takie jak Market Leader czy Business Partner wydawnictwa Pearson. Każdy rozdział poświęcony jest innemu zagadnieniu, np.: zarządzaniu ludźmi, sprzedaży, różnicom kulturowym itp.

Z kolei Lifestyle to podręcznik dla tych, którzy chcą połączyć kurs języka angielskiego ogólnego z elementami języka biznesowego. Poza tym na kursie pracujesz z opracowanymi przez lektora materiałami autentycznymi. To mogą być przemówienia TedTalks, artykuły z Forbsa czy nawet teksty wzięte prosto z anglojęzycznej wersji strony internetowej firmy, w której pracujesz.

A Ty? Jakie masz doświadczenia z kursami angielskiego biznesowego lub specjalistycznego? Chętnie dowiemy się czegoś od Ciebie!

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.