5 sposobów na naukę słownictwa

 

Zaczęły się ferie, ale to nie znaczy, że możesz sobie zrobić dwutygodniową przerwę od nauki angielskiego! Przedstawiamy kilka przydatnych pomysłów jak uczyć się i powtarzać słownictwo.

NOTUJ

Nowe słówka czają się wszędzie, dlatego miej zawsze ze sobą notes, w którym będziesz je zapisywać. No dobrze, może to być też Twój telefon, ale odręczne notatki bardziej zaangażują Twój mózg, co sprzyjać będzie zapamiętywaniu.  Za każdym razem gdy usłyszysz lub zobaczysz ciekawe słówko lub wyrażenie, zapisz je. Nie musisz od razu sprawdzać jego znaczenia, jeśli nie jest Ci potrzebne, ale na koniec dnia lub tygodnia zajrzyj do notatek, przeczytaj zapisane słówka, zapisz ich znaczenie, a najlepiej jeszcze przykładowe zdanie. Pamiętaj o dobrym słowniku. My polecamy diki.pl. Zaznaczaj też słowa, które uważasz za szczególnie przydatne.

KATEGORYZUJ

Masz już listę słówek przygotowaną samodzielnie lub przez Twojego lektora? Wypisz je na małych karteczkach i spróbuj podzielić je na różne kategorie. Możesz zacząć od kategorii tematycznych, np. gotowanie, podróże, technologia, itp. Jeśli wszystkie należą do tej samej kategorii, bo na przykład pochodzą z jednego artykułu lub rozdziału z podręcznika, musisz bardziej pokombinować. Oto kilka pomysłów:

  • rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki
  • pozytywne, negatywne, neutralne
  • znam, nie znam, gdzieś już widziałem ale nie pamiętam
  • trudne, łatwe
  • przydatne, nieprzydatne, może kiedyś
  • krótkie, długie, wyrażenia

Najlepiej jednak będzie gdy sam zdecydujesz jak je podzielić. To mogą być zupełnie abstrakcyjne kategorie, ważne żebyś to Ty wiedział według jakiego klucza myślałeś.

UCZ SIĘ W KONTEKŚCIE

Pracując z podręcznikiem, którego używasz na kursie w Modern School, używaj zakreślacza do zaznaczania słówek w czytankach i ćwiczeniach. Możesz używać dwóch lub trzech kolorów, zmieniając je po każdym rozdziale, tak żeby łatwiej powtarzać sobie słownictwo z danej jednostki. Po pierwsze od razu będą się rzucać w oczy, dzięki czemu podczas powtórek szybko je zlokalizujesz. Po drugie, za każdym razem będziesz je widzieć w kontekście, w którym występują. Nie ma sensu wypisywać sobie wszystkie znaczenia nowego słówka. Lepiej skupić się na tym konkretnym znaczeniu, w którym pojawiło się ono w podręczniku, np. w zdaniu Reception in the forest was very bad and he could hardly hear her. słowo RECEPTION oznacza ZASIĘG. Jeśli zapiszesz sobie, że reception może również oznaczać powitanie kogoś, przyjęcie weselne, odbiór podania w rugby lub zerówka, są niestety duże szanse, że wszystko Ci się pomiesza.

KORZYSTAJ Z APLIKACJI

O Quizlecie wspominaliśmy już kilkukrotnie. Korzystaj z list słownictwa przygotowanych przez lektora lub przygotuj sobie swoje własne zestawy. To naprawdę proste! Wpisujesz słówko, a Quizlet sam podpowiada Ci jego tłumaczenie. Jeśli ustawisz język angielski jako język definicji, pojawią Ci się angielskie definicje danego słówka lub przykłady jego zastosowania. Możesz również dodać zdjęcie obrazujące dane pojęcie. Podobnymi aplikacjami, które polegają na nauce słówek poprzez fiszki, są Memrise oraz Anki. Jeśli wolisz aplikacje bardziej przypominające gry, proponujemy Duolingo lub LangBandit.

UŻYWAJ

Codziennie wybierz sobie 3 słowa ze swojej listy, notesu lub ulubionej piosenki i postaraj się ich użyć. Najłatwiej oczywiście będzie zrobić to na zajęciach. Zapisz te słowa na kartce i połóż przed sobą. Następnie, za każdym razem gdy w parach odpowiadacie na różne pytania lub prowadzicie rozmowę, postaraj się użyć tych właśnie słówek. Jeśli wciągniesz do zabawy swojego kolegę lub koleżankę z grupy, możecie wprowadzić element rywalizacji – Kto pierwszy użyje tych słówek w swojej wypowiedzi. Poza zajęciami, w różnych momentach dnia staraj się przypomnieć sobie te słowa. W czasie lunchu możesz spróbować w myślach ułożyć sobie z nimi historyjkę, albo przynajmniej zdania.

TESTUJ

Przed testem z angielskiego przetestuj samego siebie. Zabaw się w nauczyciela i przygotuj test obejmujący słownictwo z danego rozdziału. Proponujemy następujące typy zadań:

 

  • połącz wyrażenia, np.

 

make                    homework

take                       a shower

do                          hungry

have                     a mess

get                         a photo

 

 

review                  a book with a stiff paper cover

plot                       an article that gives an opinion about a new book

paperback          the events that form the main story of a book

 

  • rozszyfruj słówka, np.

 

NLELCAHEG (challenge)

RANEVETUD (adventure)

VITOCEJBE (objective)

 

Na pewno przyjdą Ci do głowy jeszcze inne ćwiczenia, takie jak krzyżówka lub wykreślanka. Jeśli umówisz się z kimś z Twojej grupy, możecie się wymienić swoimi testami. Najważniejszy jednak jest proces tworzenia testu, bo to właśnie wtedy Twój mózg pracuje najbardziej intensywnie.

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.