5 sposobów na ćwiczenie słuchania

 

Nie rozumiesz native speakerów? Masz kłopot ze zrozumieniem nagrań na zajęciach lub tego co mówią aktorzy w filmach? Przedstawiamy kilka sprawdzonych metod ćwiczenia umiejętności słuchania.

SŁUCHAJ BIERNIE

Postaraj się, żeby angielski towarzyszył Ci jak najczęściej. Włącz sobie w samochodzie lub tramwaju podcasty po angielsku, w domu podczas sprzątania posłuchaj internetowego radia, takiego jak BBC lub CNN. Nie musisz się skupiać na tym, czego słuchasz. Twój mózg podświadomie będzie wychwytywał dźwięki i je analizował po swojemu, niejako bez Twojego czynnego udziału. Ważne, żebyś robił to codziennie i żeby weszło Ci to w nawyk. Ale pamiętaj! 15 minut co drugi dzień nie wystarczy! To musi być co najmniej godzina dziennie! Słuchanie bierne nie wymaga to od nas praktycznie żadnego wysiłku, a według naukowców jest jedną z podstawowych metod uczenia się języka obcego.

SŁUCHAJ I NOTUJ

Weź na warsztat nagranie z podręcznika. Włącz je sobie w domu i zatrzymując zdanie po zdaniu postaraj się zapisać co słyszysz. W razie potrzeby cofaj tyle razy ile potrzebujesz. Jeśli nie możesz wyłapać jakiegoś słowa lub sekwencji słów, napisz tak jak słyszysz, nawet jeśli wiesz, że to na pewno nie jest to słowo. Jak już wyciśniesz z nagrania tyle ile się da, zajrzyj na tył podręcznika, wyszukaj zapis nagrania i porównaj sobie z tym co napisałeś. Po jakimś czasie spróbuj jeszcze raz.

SŁUCHAJ TEGO SAMEGO

Wyszukaj sobie podcast albo filmik na YT, który szczególnie Cię interesuje. Następnie słuchaj go codziennie przez tydzień. Gwarantujemy, że z dnia na dzień będziesz rozumieć coraz więcej. Nie ma potrzeby, żebyś sprawdzał wszystkie nowe słówka. Większość zrozumiesz z kontekstu. Oczywiście jeśli trafisz na szczególnie ciekawe słówka lub wyrażenia, możesz je sobie wypisać. Oprócz tego, po 3-4 dniach możesz zatrzymywać nagranie po każdym zdaniu i starać się je powtórzyć. Zwróć uwagę na to, jak łączone są ze sobą wyrazy i jak niektóre słowa, typu was czy have. Zupełnie inaczej będą brzmiały na początku lub w środku zdania, a inaczej na końcu, gdzie będziesz je słyszeć bardzo wyraźnie.

SŁUCHAJ RÓŻNYCH RZECZY

Jeśli jesteś na poziomie średnim (B1/B1+), być może czujesz, że nie robisz postępów w rozumieniu ze słuchu. Nagrania w podręczniku nie są dla Ciebie wyzwaniem, oglądając ulubiony serial rozumiesz praktycznie wszystko. To tak jakbyś uczył się gry na pianinie i ciągle grał „Wlazł kotek na płotek” lub swoją ulubioną piosenkę. W takim razie postaraj się zróżnicować trochę materiał, którego słuchasz. Ważne jest, żebyś miał styczność z różnymi akcentami, różnym tempem mówienia i różnymi tematami, a co za tym idzie słownictwem. Jak wybrać najlepsze nagrania? Metodą prób i błędów. Jeśli słuchasz i rozumiesz praktycznie wszystko, to znaczy, że nagranie jest zbyt proste. Jeśli nie rozumiesz nawet głównej myśli i nie masz pojęcia o czym jest mowa, nagranie jest zbyt trudne. Poszukaj takich podcastów lub filmików na YT, w których zrozumiesz przynajmniej połowę. Wtedy posłuchaj całej serii. Jeśli nie wiesz gdzie lub jak szukać materiałów, zapytaj swojego lektora w Modern School.

SŁUCHAJ I MÓW

Pamiętaj, że potrzebujesz angielskiego po to, żeby się dogadać. Dlatego staraj się jak najwięcej rozmawiać w tym języku. Na zajęciach słuchaj uważnie tego co mówi lektor i poszczególni słuchacze. Jeśli uczysz się metodą Callana, wsłuchuj się w każde pytanie i nawet jeśli nie zostałeś wyznaczony do odpowiedzi, staraj się w myślach na nie odpowiadać. Na zajęciach metodą tradycyjną jest mnóstwo pracy w parach. Wykorzystuj każde takie ćwiczenie do tego by słuchać i mówić jak najwięcej. Nie ograniczaj się do pojedynczych pytań i krótkich odpowiedzi. Zawsze staraj się zadawać jakieś dodatkowe pytania szczegółowe. Możesz nawet wypisać sobie słówka pytające, typu: what, when, where, how often, why, na ostatniej stronie w zeszycie i zerkać na nie podczas rozmowy. Podczas ćwiczeń na komunikację nie wygrywa ten, kto skończył pierwszy, tylko ten, kto miał szansę jak najdłużej rozmawiać po angielsku!

Który ze sposobów wydaje Ci się najbardziej skuteczny? Wypróbuj i daj nam znać!

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.