Zajęcia grupowe, indywidualne, czy może w parze?

 

ZAJĘCIA GRUPOWE

W grupie raźniej? Oczywiście, że tak! Pod warunkiem, że nie jest to tłum przypadkowo zebranych ludzi. Grupa nie powinna liczyć więcej niż kilkanaście osób. W Modern School standardowe grupy liczą od 7 do 10 osób. Nauka w grupie ma wiele zalet. Po pierwsze zajęcia są bardziej urozmaicone. Słuchacze pracują w parach i małych grupach – tworzą wspólne projekty, prowadzą dyskusje i wzajemnie się motywują. Na zajęciach słuchasz nie tylko lektora i nagrań, ale również innych uczestników kursu. Przyzwyczajasz się tym samym do różnej wymowy i zróżnicowanych akcentów. Rodzimi użytkownicy języka angielskiego stanowią przecież niewielki odsetek wszystkich ludzi na świecie, którzy posługują się tym językiem. Dodatkowo, uczysz się na błędach. To nieprawda, że słuchając błędnych wypowiedzi utrwalasz sobie niepoprawną wymowę czy strukturę zdania. Przeciwnie – łatwiej jest wyłapać błędy u innych niż u siebie J Nie namawiamy oczywiście do wytykania błędów, ale jest szansa, że słysząc je u innych, sami ich nie popełnimy. Poza tym zajęcia grupowe są świetną okazją do spotkania towarzyskiego. Poznajesz nowych ludzi, wymieniacie się poglądami i doświadczeniami, macie podobny lub taki sam cel, co jest niezwykle motywujące.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Coraz więcej osób decyduje się na zajęcia indywidualne, szyte na miarę. Taka forma nauki języka angielskiego jest szczególnie zasadna, jeśli masz swój konkretny indywidualny cel, który chcesz stosunkowo szybko osiągnąć, na przykład za dwa miesiące masz rozmowę o pracę lub ważną konferencję. Potrzebujesz bardzo specjalistycznego słownictwa, związanego z logistyką, fizjoterapią, wojskiem? Faktycznie może być ciężko zebrać grupę o podobnych zainteresowaniach. Masz elastyczny grafik w pracy lub możesz być na zajęciach tylko we wtorki między 9 a 11 rano? Wybierzemy lektora, który dopasuje się do Ciebie. Pamiętaj jednak, że musisz być bardzo zmotywowany. Zajęcia indywidualne teoretycznie łatwiej jest odwołać, a przecież najważniejsza jest systematyczność, nawet gdyby to było tylko 75 minut raz w tygodniu. Poza tym, nie masz z kim „rywalizować”, a to też bywa dodatkową motywacją do nauki.

MODERN FOR 2 

Złotym środkiem pomiędzy zajęciami grupowymi a indywidualnymi są zajęcia w parach lub trójkach. Może masz ochotę pouczyć się ze znajomym, mężem, żoną, siostrą lub wujkiem? Macie wspólne postanowienie i wiecie, że łatwiej Wam będzie motywować się nawzajem. Oczywiście najpierw sprawdzimy, czy jesteście na zbliżonym poziomie zaawansowania i jeśli nic nie będzie stało na przeszkodzie, znajdziemy dla Was dogodny termin i najlepszego lektora. Chcesz się uczyć w parze, ale nie masz z kim? Zgłoś nam taką potrzebę, a my znajdziemy dla Ciebie idealnego partnera do nauki! Zalet jest całe mnóstwo. Uwaga lektora będzie skupiona tylko na Was a zajęcia będą maksymalnie dopasowane do Waszych potrzeb. Co więcej, nie stracicie możliwości różnorodnej interakcji na zajęciach. Podyskutujecie sobie z lektorem i ze sobą nawzajem. Będziecie uczyć się na swoich błędach i wymieniać się doświadczeniami. Być może postanowicie nawet spotykać się we własnym zakresie dodatkowo, żeby przepytać się ze słówek, wspólnie odrobić pracę domową lub obejrzeć film po angielsku. Połączysz przyjemne z pożytecznym – miłe spotkanie i naukę angielskiego.

Jak widzicie możliwości jest sporo. Zastanów się jaka forma nauki jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Jeśli masz jakieś wątpliwości, zapraszamy do Modern School na kawę i konsultacje z naszą Panią Metodyk, która pomoże Ci wybrać najlepszą opcję dla Ciebie!

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.