WOJEWÓDZKI KONKURS MODERN STUDENTS

WOJEWÓDZKI KONKURS MODERN STUDENTS

KONKURS MODERN STUDENTS

W tym roku Modern School wraz I Liceum Ogólnokształcącym organizuje już trzeci Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego Modern Students. Jego założeniem jest organizowanie corocznych edycji konkursu związanych z obszarami tematycznymi określonymi w celach kształcenia podstawy programowej przedmiotu język obcy nowożytny. Konkurs składa się z dwóch etapów: każdy z nich to test pisemny - w pierwszym etapie na poziomie B1+/B2, w drugim etapie na poziomie B2+/C1.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich województwa warmińsko-mazurskiego, wykazujących się znajomością języka angielskiego na poziomie B1+/B2/C1.

Partnerem konkursu jest wydawnictwo Pearson a patronat merytoryczno-metodyczny objął Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Cele konkursu:

a) popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,

b) kształcenie międzyprzedmiotowe,

c) motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

d) stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych międzynarodowym egzaminem PTE General,

e) podniesienie samooceny uczniów,

f) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

etap pierwszy obejmuje eliminacje wewnętrzne w szkołach, biorących udział w konkursie. Do etapu pierwszego może przystąpić dowolna liczba uczestników. W zeszłym roku było to około 1000 osób. W tym roku aż 1554 osoby. Eliminacje wewnątrzszkolne odbyły się w czwartek 14 listopada 2019 r. Etap pierwszy polega na rozwiązaniu pisemnego testu. Etap drugi (finał konkursu) dla laureatów konkursu wewnątrzszkolnego, odbędzie się we wtorek 3 grudnia 2019 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie o godz. 11:00 i będzie polegał na rozwiązaniu pisemnego testu na poziomie B2+/C1.

Ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu i wręczenie nagród nastąpi 17 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00 w auli I LO w Olsztynie.

NAGRODY:

I MIEJSCE: voucher na międzynarodowy egzamin PTE General na dowolnym poziomie zaawansowania w sesji egzaminacyjnej czerwiec 2020 (wartość vouchera 500-600 zł w zależności od wybranego poziomu egzaminu), przenośny głośnik bluetooth JBL Charge 4 (wartość nagrody około 600 zł) oraz książkę;

II MIEJSCE: voucher na międzynarodowy egzamin PTE General na dowolnym poziomie zaawansowania w sesji egzaminacyjnej czerwiec 2020 oraz 2 książki;

III MIEJSCE: voucher na międzynarodowy egzamin PTE General na dowolnym poziomie zaawansowania w sesji egzaminacyjnej czerwiec 2020 oraz książkę.

 

paralaksa

Dołącz
do grona
Modern Students
już dziś!

+48 696 557 557
biuro@modernschool.pl

Zaufali nam