Nice to meet you, Mr Callan!

 

NICE TO MEET YOU, MR CALLAN!

Czy jesteś jedną z tych osób, które mimo wielu lat nauki nadal boją się mówić po angielsku? A może dopiero chcesz zacząć uczyć się języka, ale przeraża cię wizja niezliczonych zadań gramatycznych i wkuwania niekończących się list słówek? Czy może chcesz nauczyć się języka szybko, ale efektywnie, a do tego w miłej i przyjaznej atmosferze?

Jeśli na którekolwiek z powyższych pytań odpowiedziałeś TAK, Metoda Callana w Modern School to najlepszy wybór dla Ciebie.

Dlaczego warto wybrać Metodę Callana?

MÓWIENIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

W Modern School pamiętamy, że nasi Słuchacze mają określony cel – biegłe posługiwanie się językiem angielskim. Metoda Callana jest pod tym względem najlepsza, ponieważ zajęcia odbywają się tylko i wyłącznie w języku angielskim, a Słuchacze przez 95% czasu spędzonego na zajęciach mówią. Nie oznacza to, że nie uczymy gramatyki, słownictwa czy pisania. Wręcz przeciwnie. W porównaniu jednak z metodą tradycyjną, na zajęciach prowadzonych Metodą Callana Słuchacze zaczynają od razu używać wprowadzanych struktur i słówek w praktyce.

SZYBKIE TEMPO NAUKI

Zajęcia prowadzone Metodą Callana są niezwykle dynamiczne. Lektor wymusza na Słuchaczach odpowiadanie na pytania w sposób automatyczny, natychmiast po ich usłyszeniu. Dzięki temu efekty nauki są widoczne bardzo szybko. Nawet osoby rozpoczynające naukę języka angielskiego zaczynają mówić już po kilku pierwszych lekcjach. Ponadto dzięki zawrotnemu tempu nauki i wykorzystaniu nowoczesnych technologii na naszych lekcjach nie ma czasu na nudę!

MYŚLENIE PO ANGIELSKU  

Częstym problemem występującym u osób uczących się angielskiego, zwłaszcza u osób dorosłych, jest chęć tłumaczenia sobie wszystkiego na język polski. To duży błąd, ponieważ każdy język ma swoją własną specyfikę i żeby poprawnie mówić w danym języku, trzeba myśleć w tym języku. Taką szansę daje właśnie Metoda Callana – nasi lektorzy prowadzą zajęcia w takim tempie i w taki sposób, że Słuchacze zaczynają używać języka w sposób naturalny, bez wspomagania się językiem polskim.

SKUTECZNOŚĆ

Metoda Callana opiera się na dużej liczbie powtórek, każdy materiał pojawia się podczas zajęć co najmniej kilkanaście razy. Dzięki temu nasi Słuchacze mogą doskonale wyćwiczyć daną strukturę gramatyczną czy słownictwo. Ponadto osoby, które czasem muszą opuścić zajęcia, nie tracą możliwości przećwiczenia materiału, a sporadyczne nieobecności nie wpływają na skuteczność nauki.

NIE TYLKO ZAJĘCIA

Słuchacze uczęszczający na zajęcia Metodą Callana mogą doskonalić swoje umiejętności również poza szkołą. Taką możliwość daje specjalna platforma z ćwiczeniami dodatkowymi online, a także aplikacja na telefon, dzięki której nasi Uczniowie mogą ćwiczyć materiał z zajęć w samochodzie, w łóżku, na spacerze… gdzie chcą i kiedy chcą!

Dlaczego Metoda Callana w Modern School?

Modern School – jako jedyna szkoła w regionie – posiada oficjalną akredytację Callan Method Organisation. Oznacza to, że stosujemy Metodę Callana w sposób zgodny z jej założeniami.  Żeby utrzymać akredytację na stosowanie tej metody nasi lektorzy odbywają regularne szkolenia, a szkoła podlega formalnej ocenie.

 

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.