Modern Juniors 1 and 2


Modern Juniors 1 to kursy skierowane do uczniów klas IV-V.   Modern Juniors 2 - do uczniów klas VI-VII.

 

Uczniowie uczą się w grupach, które odpowiadają zarówno ich poziomowi języka angielskiego, jak i ich wiekowi.

W salach dostępne są tablice multimedialne, a także liczne gry. Na lekcjach dzieci wykonują ćwiczenia z użyciem nowoczesnych technologii. Mówimy po angielsku od pierwszej minuty zajęć!

Na kursach Modern Juniors 1 pracujemy na  podręcznikach wydawnictwa Pearson  Big English.

Big English to nowy, siedmiopoziomowy kurs dla dzieci, które uczą się angielskiego w intensywny sposób. Kurs ma niezwykle kolorową szatę graficzną, pełną rysunków i fotografii. Zawiera mnóstwo gier, piosenek i motywujących tematów.  Wykorzystuje naturalną ciekawość świata dzieci, wprowadzając w każdym rozdziale lekcje typu CLIL (Content and Language Integrated Learning), zawierające elementy międzyprzedmiotowe. Mocnym atutem Big English jest nacisk na samoocenę i ewaluację (Assessment for Learning) – nauczyciel pomaga uczniom dostrzec ich postępy i zaszczepia w nich poczucie sukcesu. Kurs wspomaga także rozwój umiejętności  XXI wieku, takich jak bycie kreatywnym, myślenie krytyczne czy współpraca w grupie.

Na kursach Modern Juniors 2 pracujemy na podręcznikach Gold Experience.

Gold Experience to kurs dla nastolatków. Dzięki różnorodności tematów, dopasowanych do zainteresowań młodzieży takich jak:

  • nowinki technologiczne,
  • media społecznościowe,
  • sport i rozrywka,
  • gry i telewizja,
  • podróże,

doskonale angażuje i motywuje do nauki angielskiego.

Wzbogacony treściami międzyprzedmiotowymi CLIL (Content Integrated Language Learning) pomaga uczniom poszerzyć wiedzę z takich przedmiotów jak historia, geografia czy przedmioty ścisłe.

paralaksa

Dołącz
do grona
Modern Students
już dziś!

+48 696 557 557
biuro@modernschool.pl

Zaufali nam