Jak unikać najczęściej popełnianych błędów w angielskim?

 

Każdy z nas, niezależnie od poziomu zaawansowania, może popełniać błędy językowe. Kluczem jest ich zrozumienie i systematyczna praca nad poprawą. Oto analiza typowych błędów i praktyczne porady, które pomogą Wam mówić i pisać po angielsku bezbłędnie!

1. Błędy gramatyczne

Zła kolejność słów w zdaniu 

W języku angielskim kolejność słów w zdaniu jest kluczowa. Często popełnianym błędem jest umieszczanie przysłówka w niewłaściwym miejscu.

Jak unikać?

 • Ćwiczenia online: Korzystaj z interaktywnych ćwiczeń, które koncentrują się na poprawnej kolejności słów.
 • Oglądanie i słuchanie: Słuchaj nagrań native speakerów i zwracaj uwagę na strukturę zdań. Możesz to robić, oglądając filmy, seriale lub słuchając podcastów.
 • Tworzenie zdań: Regularnie twórz własne zdania, korzystając z przysłówków i sprawdzaj je z pomocą nauczyciela lub aplikacji językowej.

Pomijanie rodzajników 

W języku angielskim rodzajniki „a”, „an” i „the” są bardzo ważne, a ich pomijanie może zmienić znaczenie zdania.

Jak unikać?

 • Kursy gramatyczne: Weź udział w kursach online, które szczegółowo omawiają użycie rodzajników.
 • Czytanie: Czytaj dużo tekstów w języku angielskim, zwracając uwagę na użycie rodzajników.
 • Ćwiczenia pisemne: Pisząc krótkie opowiadania lub eseje, koncentruj się na poprawnym użyciu rodzajników. Sprawdzaj swoje prace z pomocą nauczyciela lub aplikacji.

2. Błędy leksykalne

Fałszywi przyjaciele (false friends)

Słowa, które brzmią podobnie w różnych językach, ale mają różne znaczenia, mogą być mylące.

Jak unikać?

 • Lista fałszywych przyjaciół: Stwórz listę fałszywych przyjaciół i regularnie ją przeglądaj.
 • Ćwiczenia kontekstowe: Ucz się słów w kontekście zdań, aby lepiej zrozumieć ich prawdziwe znaczenie.
 • Aplikacje językowe: Korzystaj z aplikacji, które oferują ćwiczenia z fałszywymi przyjaciółmi.

Mieszanie homofonów 

Homofony to słowa, które brzmią tak samo, ale mają różne znaczenia i pisownię.

Jak unikać?

 • Regularne ćwiczenia: Ćwicz pisownię i znaczenie homofonów, korzystając z ćwiczeń online.
 • Pisanie zdań: Twórz zdania z różnymi homofonami, aby lepiej zrozumieć ich użycie.
 • Aplikacje do nauki słownictwa: Korzystaj z aplikacji, które pomagają w nauce homofonów, takich jak Quizlet.

3. Błędy fonetyczne

Zła wymowa 

Niektóre dźwięki w języku angielskim mogą być trudne do wymówienia dla osób uczących się tego języka.

Jak unikać?

 • Aplikacje do wymowy: Korzystaj z aplikacji do nauki wymowy, takich jak Elsa Speak lub Forvo.
 • Słuchanie i powtarzanie: Słuchaj nagrań native speakerów i regularnie powtarzaj trudne dźwięki.
 • Ćwiczenia fonetyczne: Weź udział w specjalnych ćwiczeniach fonetycznych, dostępnych online lub u nauczyciela.

4. Błędy składniowe

Niewłaściwe użycie czasów 

Używanie niewłaściwego czasu może zmienić znaczenie całego zdania.

Jak unikać?

 • Ćwiczenia czasów: Regularnie ćwicz użycie różnych czasów w kontekście.
 • Korzystaj z tabel czasów: Miej pod ręką tabelę czasów gramatycznych i korzystaj z niej podczas pisania i mówienia.
 • Oglądanie materiałów edukacyjnych: Oglądaj filmy edukacyjne, które tłumaczą zasady użycia czasów.

5. Błędy idiomatyczne

Dosłowne tłumaczenie idiomów

Idiomy często nie mają sensu, gdy są tłumaczone dosłownie.

Jak unikać?

 • Ucz się idiomów w kontekście: Ucz się idiomów jako całości, poznając ich znaczenie w kontekście.
 • Korzystaj z zasobów online: Wykorzystuj strony internetowe i aplikacje, które oferują ćwiczenia z idiomami.
 • Twórz zdania: Twórz zdania z nowo poznanymi idiomami, aby lepiej zrozumieć ich użycie.

Nauka języka angielskiego to proces, który wymaga cierpliwości i zaangażowania. Ważne jest, aby być świadomym najczęstszych błędów i systematycznie nad nimi pracować. Pamiętajcie, że każdy błąd to krok w stronę poprawy!

Dziękujemy, że jesteście z nami i życzymy Wam wielu sukcesów w nauce angielskiego!

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.