Jak skutecznie korzystać z Quizleta?

Dzisiaj podzielimy się z Wami praktycznymi poradami na temat tego, jak efektywnie korzystać z Quizleta, jednego z najpopularniejszych narzędzi do nauki, z którego korzystamy na kursach w Modern School. Quizlet to świetna aplikacja, która pozwala tworzyć fiszki i korzystać z gotowych zestawów, a także oferuje różne tryby nauki, które ułatwiają przyswajanie wiedzy. Oto kilka sprawdzonych metod, które pomogą Wam maksymalnie wykorzystać możliwości Quizleta!

1. Twórz przejrzyste i zwięzłe fiszki

Kiedy tworzysz fiszki, upewnij się, że są one jasne i konkretne. Na przodzie karty umieść słówko lub wyrażenie, a na odwrocie polskie tłumaczenie, definicję lub przykładowe zdanie. Dzięki temu nauka będzie bardziej efektywna.

2. Wykorzystuj multimedia

Quizlet pozwala na dodawanie obrazków, diagramów i klipów dźwiękowych do fiszek. Korzystaj z tych możliwości, aby wzmocnić zapamiętywanie materiału. Wizualne i dźwiękowe wskazówki mogą znacznie poprawić Twoją zdolność do zapamiętywania informacji.

3. Organizuj swoje zestawy

Korzystaj z funkcji organizacji zestawów w Quizlecie. Twórz oddzielne zestawy dla różnych rozdziałów z podręcznika lub tematów. Dzięki temu łatwiej znajdziesz potrzebne fiszki i utrzymasz porządek.

4. Rób powtórki w odstępach czasowych

Powtórki w odstępach czasowych to skuteczna metoda nauki. Quizlet posiada tryb „Ucz się”, który automatycznie planuje powtórki materiału, koncentrując się na fiszkach, z którymi masz najwięcej trudności. Regularne powtórki zwiększają trwałość zapamiętywanych informacji.

5. Mieszaj tryby nauki

Quizlet oferuje różne tryby nauki, takie jak „Fiszki”, „Ucz się” i „Test”. Eksperymentuj z tymi trybami, aby znaleźć najlepszy sposób nauki dla siebie. Różnorodność w metodach nauki pomaga utrzymać zainteresowanie i zaangażowanie.

6. Korzystaj z opcji śledzenia postępów

Quizlet pozwala na śledzenie postępów w nauce. Analizuj swoje wyniki, aby zidentyfikować obszary, które wymagają dodatkowej pracy. Skup się na tych fiszkach lub tematach, które sprawiają Ci najwięcej trudności.

7. Ucz się w różnych kontekstach

Zmiana otoczenia podczas nauki może poprawić zdolność do przypominania sobie informacji. Próbuj uczyć się w różnych miejscach – w domu, w bibliotece, w kawiarni. Twoje mózg będzie lepiej kojarzył informacje z różnymi kontekstami.

8. Ustal harmonogram nauki

Systematyczność jest kluczowa w skutecznej nauce. Ustal stały harmonogram nauki z Quizletem i trzymaj się go. Nawet krótka, ale regularna sesja nauki przyniesie lepsze rezultaty niż sporadyczne, długie sesje.

9. Współpracuj z innymi

Quizlet umożliwia dzielenie się zestawami fiszek z innymi użytkownikami. Korzystaj z tej funkcji, aby uczyć się w grupie. Wspólna nauka i wzajemne wsparcie mogą znacząco poprawić efektywność nauki.

10. Regularnie przeglądaj stare zestawy

Nawet po opanowaniu materiału, regularnie wracaj do starszych zestawów fiszek. Powtórki utrwalają wiedzę i zapobiegają zapominaniu informacji na dłuższą metę.

Podsumowanie

Quizlet to niezwykle wszechstronne narzędzie, które może znacznie ułatwić naukę. Kluczem do sukcesu jest systematyczność i wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji aplikacji. Wypróbuj te metody i zobacz, jak Twoje umiejętności językowe rosną z każdym dniem!

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.