Jak przełamać strach przed niepowodzeniem?

 

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego tak trudno jest Wam wrócić do nauki języka angielskiego po wcześniejszych nieudanych próbach? Dlaczego te stare niepowodzenia wciąż ciążą Wam na sercu, skutecznie zniechęcając do podjęcia kolejnych kroków w edukacji? Pomożemy Wam zrozumieć, skąd się bierze ten lęk i jak możemy go razem przezwyciężyć.

Doświadczenia, które kształtują nasze obawy

Większość z nas nosi ciężar negatywnych doświadczeń edukacyjnych. Te trudne momenty, kiedy to mimo wysiłków, nie udało się osiągnąć zamierzonych celów, potrafią głęboko zapisać się w naszej pamięci. Być może przeszłe metody nauczania były frustrujące, skoncentrowane na bezdusznej gramatyce, z dala od rzeczywistego, żywego języka. Może czuliście, że nie spełniacie oczekiwań – własnych lub kogoś innego. To wszystko składa się na obraz, który zniechęca do ponownego spróbowania.

  1. Nauka to proces – Akceptacja tego, że nauka to droga pełna wzlotów i upadków, jest kluczowa. Błędy? Są absolutnie naturalną częścią nauki. W Modern School uczymy, jak z błędów czerpać naukę, a nie poczucie porażki.

  2. Wsparcie na każdym kroku – W naszej społeczności każdy sukces, mały czy duży, jest celebrowany. Nasi trenerzy są tu, aby wspierać Was, a nie oceniać. Chcemy, byście czuli się bezpiecznie, eksplorując nowe obszary języka angielskiego.
  3. Elastyczność i otwartość – Zmiana jest częścią nauki. W każdym momencie możecie powiedzieć: „Potrzebuję zmienić sposób nauki”. Jesteśmy gotowi dostosować się i zmienić plany nauczania, aby sprostać Waszym potrzebom.

Rozwijanie pozytywnych przekonań o nauce

To, jak postrzegamy naukę i nasze możliwości, ma ogromny wpływ na nasze sukcesy. Dlatego ważne jest, aby zbudować pozytywne przekonania na temat własnych umiejętności językowych. W Modern School pracujemy nad tym, aby każdy słuchacz mógł poczuć, że jego postępy są ważne, niezależnie od tego, jak szybko się uczą inni. Uczymy, że każde osiągnięcie, każde zrozumiane zdanie i każde poprawnie użyte słowo to krok w kierunku biegłości językowej.

Przyjazne środowisko – klucz do sukcesu

Tworzymy środowisko, które charakteryzuje się otwartością i przyjazną atmosferą, gdzie każdy słuchacz może czuć się komfortowo i bezpiecznie. Rozumiemy, jak ważne jest, aby miejsce nauki sprzyjało otwartej komunikacji i wymianie doświadczeń. Zachęcamy do zadawania pytań i wyrażania wszelkich wątpliwości, co jest kluczowe dla efektywnego procesu edukacyjnego.

Niezależnie od tego, czy wcześniej doświadczyliście niepowodzeń, czy po prostu obawiacie się rozpoczęcia czegoś nowego, jesteśmy gotowi wspierać Was na każdym kroku tej podróży. Przyłączcie się do nas i zobaczcie, jak nasze podejście do nauczania może zmienić Wasze postrzeganie nauki angielskiego i własnych możliwości.

W Modern School nie ma miejsca na strach przed porażką, tylko na naukę, rozwój i osiąganie sukcesów. Zapraszamy do naszej społeczności, gdzie każdy z Was znajdzie miejsce dla siebie. Razem zmienimy Wasze obawy w osiągnięcia. Czekamy na Was!

Zgoda 2

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celach marketingowych, do momentu jej odwołania.

Zgoda 1

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO1 wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru IP przez administratora danych, w celu obsługi zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt i/lub za pomocą poczty e-mail, a także w celu obsługi zapytania telefonicznego.

INFORMACJA ART. 13 RODO

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest:

MODERN SCHOOL Jolanta Taperek, ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn

NIP 7393323010, REGON 519626189,

tel. +48  696 557 557,

e-mail: biuro@modernschool.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane, tj.

a. udzielania odpowiedzi na zapytanie ofertowe kierowane drogą mailową i/lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.modernschool.pl/kontakt, i/lub telefonicznie,

b. zapewnienia właściwej obsługi administracyjnej kursów,

c. przesyłania materiałów reklamowych dotyczących oferty kursów,

d. zabezpieczenia fizycznego obszaru przetwarzania za pomocą systemu monitoringu wizyjnego,

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Modern School – ul. 1 Maja 5A/13, 10-117 Olsztyn.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:

a. do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej,

b. zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji kursów,

c. do czasu odwołania zgody na przesyłanie materiałów reklamowych,

d. 14 dni dla zapisu monitoringu wizyjnego.