International Certificate Young Learners

Modern School jest jedynym Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym egzaminów Pearson English International Certificate i International Certificate Young Learners w województwie warmińsko- mazurskim. W listopadzie 2016 roku w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie otrzymaliśmy nagrodę Najlepszego Centrum Egzaminacyjnego w Polsce!

Egzaminy International Certificate Young Learners:

 • przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 13 lat,
 • sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
 • bardziej koncentrują się na komunikowaniu się niż na gramatyce,
 • weryfikują znajomość gramatyki w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
 • podczas egzaminu dzieci biorą udział w sytuacjach, z którymi spotykają się życiu codziennym,
 • pozwalają na swobodne wyrażania się i pokazują, jak dobrze dzieci posługują się językiem angielskim,
 • zostały stworzone, aby zachęcić do uczenia się i zainteresować najmłodszych nauką języka angielskiego.

Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności i zdolności komunikowania się, które uczniowie zdobywają w ramach kursu. Egzamin został zaprojektowany tak, aby zachęcić dzieci do uczenia się języka angielskiego, a format egzaminu sprawia, że czują się swobodnie podczas oceniania i są zrelaksowane.
Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

Egzamin Internationa Certificate Young Learners składa się z dwóch części:

 • Część pisemna egzaminu sprawdza  zdolności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania na wszystkich poziomach. Na niższych poziomach kładziony jest, z konieczności, większy nacisk na znajomość określonego słownictwa i języka.
 • W części ustnej dzieci biorą udział w grze planszowej lub w zabawie oraz uczestniczą w krótkiej rozmowie. Uczniowie oceniani są przez wykwalifikowanych nauczycieli szkolnych w miejscu nauki dzieci.

Dzieci otrzymują certyfikaty z egzaminów na każdym poziomie opatrzone adnotacją:

 • Distinction: Wyróżnienie
 • Merit: Osiągniecie
 • Pass: Zaliczony

Wszystkie dzieci otrzymują certyfikat wraz z opisem wyników poszczególnych części tj. Reading, Listening, Writing i Speaking.

Sesje egzaminacyjne odbywają się:

 • w maju, czerwcu, listopadzie

Więcej informacji:https://www.pearson.pl/assessment/international-certificate-young-learners

paralaksa

Dołącz
do grona
Modern Students
już dziś!

+48 696 557 557
biuro@modernschool.pl

Zaufali nam