Pearson English International Certificate

Modern School jest jedynym Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym egzaminów Pearson Eglish International Certificate oraz International Certificate Young Learners w województwie warmińsko- mazurskim. W listopadzie 2016 roku w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie otrzymaliśmy nagrodę Najlepszego Centrum Egzaminacyjnego w Polsce!

Egzamin PEIC:

 • testuje to, co ważne:
  Na egzaminie nie spotkasz sztucznie stworzonych ćwiczeń gramatycznych czy leksykalnych. Egzamin bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa.
 • jest stworzony dla osób uczących się języka angielskiego:
  Egzaminy PEIC skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.
 • motywuje do pracy nad językiem:
  Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów.

Aż 6 poziomów egzaminu pozwala potwierdzić znajomość języka na każdym poziomie w skali CEFR, a zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia.

W Polsce egzamin PEIC honorowany jest przez:

 • renomowane uczelnie, np. Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Handlową (SGH) w Warszawie, Politechnikę Śląską, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, UMCS w Lublinie, Wyższą Szkołę Bankowości w Katowicach
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przyszłych nauczycieli języka angielskiego, także nauczycieli wychowania przedszkolnego planujących prowadzić zajęcia językowe
 • Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego jako zwolnienie z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości języka obcego.

Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu PEIC 3 razy w roku:

 • maj, czerwiec, grudzień

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.pearson.pl/assessment/international-certificate

paralaksa

Dołącz
do grona
Modern Students
już dziś!

+48 696 557 557
biuro@modernschool.pl

Zaufali nam