Autoryzowane centrum egzaminacyjne

Modern School jest jedynym Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym egzaminów PTE General oraz PTE Young Learners w województwie warmińsko- mazurskim. W listopadzie 2016 roku w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie otrzymaliśmy nagrodę Najlepszego Centrum Egzaminacyjnego w Polsce!

Egzamin PTE General:

 • testuje to, co ważne:
  Na egzaminie nie spotkasz sztucznie stworzonych ćwiczeń gramatycznych czy leksykalnych. Egzamin bazuje na czterech umiejętnościach komunikacyjnych, przez pryzmat których weryfikowana jest znajomość gramatyki i słownictwa.
 • jest stworzony dla osób uczących się języka angielskiego:
  Egzaminy PTE General skierowane są do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL), a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.
 • motywuje do pracy nad językiem:
  Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów.

Aż 6 poziomów egzaminu pozwala potwierdzić znajomość języka na każdym poziomie w skali CEFR, a zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia.

W Polsce egzamin PTE General honorowany jest przez:

 • renomowane uczelnie, np. Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Handlową (SGH) w Warszawie, Politechnikę Śląską, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, UMCS w Lublinie, Wyższą Szkołę Bankowości w Katowicach
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przyszłych nauczycieli języka angielskiego, także nauczycieli wychowania przedszkolnego planujących prowadzić zajęcia językowe
 • Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego jako zwolnienie z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości języka obcego.

Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu PTE General 3 razy w roku:

 • maj, czerwiec, grudzień

Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.pearson.pl/pte-general

Egzaminy PTE Young Learners:

 • przeznaczone dla dzieci w wieku 6 – 13 lat,
 • sprawdzają 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
 • bardziej koncentruje się na komunikowaniu się niż na gramatyce,
 • weryfikują znajomość gramatyki w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
 • podczas egzaminu dzieci biorą udział w sytuacjach, z którymi spotykają się życiu codziennym,
 • pozwalają na swobodne wyrażania się i pokazują, jak dobrze dzieci posługują się językiem angielskim,
 • zostały stworzone, aby zachęcić do uczenia się i zainteresować najmłodszych nauką języka angielskiego.

Celem egzaminu jest sprawdzenie umiejętności i zdolności komunikowania się, które uczniowie zdobywają w ramach kursu. Egzamin został zaprojektowany tak, aby zachęcić dzieci do uczenia się języka angielskiego, a format egzaminu sprawia, że czują się swobodnie podczas oceniania i są zrelaksowane.
Testy egzaminacyjne są opracowywane w taki sposób, aby motywować uczących się oraz aby dostarczać szkołom, rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnej o umiejętnościach uczniów. W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

Egzamin PTE Young Learners składa się z dwóch części:

 • Część pisemna egzaminu sprawdza  zdolności rozumienia ze słuchu, czytania i pisaniana wszystkich poziomach. Na niższych poziomach kładziony jest, z konieczności, większy nacisk na znajomość określonego słownictwa i języka.
 • W części ustnej dzieci biorą udział w grze planszowej lub w zabawie oraz uczestniczą w krótkiej rozmowie. Uczniowie oceniani są przez wykwalifikowanych nauczycieli szkolnych w miejscu nauki dzieci.

Dzieci otrzymują certyfikaty z egzaminów na każdym poziomie opatrzone adnotacją:

 • Distinction: Wyróżnienie
 • Merit: Osiągniecie
 • Pass: Zaliczony

Wszystkie dzieci otrzymują certyfikat wraz z opisem wyników poszczególnych części tj. Reading, Listening, Writing i Speaking.

Sesje egzaminacyjne odbywają się:

 • w maju, czerwcu, listopadzie

Więcej informacji:
http://pearsonpte.com/pte-young-learners/polski/

Zaufali nam / partnerzy

paralaksa

Dołącz
do grona
Modern Students
już dziś!

logo

+48 696 557 557
biuro@modernschool.pl